Menu
De sterkste schouders kraken

Werknemers en werkgevers hebben gesproken met minister-president Rutte en minister Asscher. Tijdens dit constructief overleg is gesproken over het kabinetsbeleid en de voortgang van de uitvoering van het sociaal akkoord.

De MHP heeft het kabinet gewaarschuwd voor de lastenverzwaringen en toenemende lastendruk bij midden- en hogere inkomens. “De stapeling van lastenverzwaringen doet de sterkste schouders steeds harder kraken,” aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser. De MHP is het oneens met de nivellering en belastingverhogingen.

In het overleg is nogmaals geconstateerd dat de begrotingsafspraken 2014 de kern van het sociaal akkoord overeind laten. MHP constateerde eerder al dat er hierdoor bredere steun in het parlement is voor de plannen van sociale partners. Inhoudelijk is onder andere gesproken over werk en zekerheid; over de uitvoering van het criterium passende arbeid; en over het belang van een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor hogere inkomens .

De Stichting van de Arbeid had het kabinet uitgenodigd voor overleg over de voortgang van het sociaal akkoord naar aanleiding van de begrotingsafspraken voor 2014.

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven