Menu
De Unie: gebrek aan uitgavenzekerheid neemt toe

Acht op de tien Nederlanders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau menen dat hun noodzakelijke uitgaven sinds 2019 zijn gestegen. De onzekerheid over de toekomstige uitgaven en het gevoel van machteloosheid is toegenomen. Dit komt uit het onderzoek dat Innervoice in opdracht van De Unie heeft uitgevoerd. De Unie is aangesloten bij de VCP. In 2019 werd het onderzoek voor het eerst uitgevoerd onder leden én een representatieve steekproef onder de Nederlandse middelbaar- en hoger opgeleide bevolking. De nieuwe resultaten van het recente onderzoek in de zomer van 2022 laten een sombere trend zien.

Hogere lonen

In een reactie zegt voorzitter Reinier Castelein van de Unie het volgende: “Hogere lonen of andere steun voor middeninkomens zijn hard nodig, zoals de lagere inkomens nu al ruim worden gecompenseerd door de overheid. Gevoelens van machteloosheid nemen toe. Mensen hebben er slapeloze nachten van omdat ze hun financiële situatie niet meer onder controle hebben. Spaarpotjes voor de oude dag moeten belast worden. Mensen zijn murw geslagen. De overheid zegt dat vermogenden de energiecrisis gaan betalen. Dan kom je snel bij de gewone midden- en hogere inkomens terecht. De echte rijken, de John de Mols van deze wereld, gaan er echt wel aan ontsnappen. Ik verwacht pittige cao-onderhandelingen, omdat de midden- en hogere inkomens van de werkgever de compensatie zullen zoeken die ze niet van de overheid krijgen.”

Energieschulden

Castelein zegt het “heel bijzonder” te vinden dat de overheid energieschulden wil overnemen van mensen die het echt niet meer kunnen betalen. Bij zulk overheidsingrijpen gaat ook veel mis, hebben we met de toeslagenaffaire gezien. “Je kan ook gewoon de belasting op energie verlagen zodat het voor iedereen betaalbaar blijft. Maar daar komt de politiek niet aan toe. Indirect zouden ook de lagere inkomens profiteren als het de hogere inkomens beter gaat. In onze achterban zitten ook mensen met een inkomen van drie keer modaal. Dat zijn de mensen die zorgen dat hoveniers en bouwvakkers aan het werk zijn. Dat zijn de mensen die zorgen dat het geld rolt in de economie. Zo gauw de middengroepen het niet meer kunnen betalen, dan raakt de economie in het slop en heb je de crisis vanzelf.” In De Telegraaf van vandaag gaf Castelein vandaag een uitgebreide toelichting op het onderzoek.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws