Menu
Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

De inkomensondersteuning voor oudere werklozen, de zogeheten IOW, loopt af op 1 januari 2024. Deze regeling voorkomt dat ouderen na werkloosheid of arbeidsongeschiktheid vlak voor hun pensionering tussen wal en schip vallen en in veel gevallen met lege handen komen te staan. De arbeidskansen zijn voor ouderen nog steeds in veel gevallen laag, ondanks de krappe arbeidsmarkt. De VCP pleit dan ook voor behoud van de IOW. Ben je het daar mee eens? Teken dan hier de petitie.

 

Voorkom financiële problemen ouderen
Deze regeling is in het leven geroepen omdat ouderen moeilijker aan het werk komen. Dat geldt nog steeds zo voor veel ouderen. De IOW is een uitkering op bijstandsniveau, maar er wordt niet gekeken naar het vermogen of het inkomen van een partner. Er geldt wel een sollicitatieplicht. Zonder deze regeling zouden ouderen in grote problemen komen. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 20% van de IOW’ers denkt een beroep te kunnen doen op de bijstand als de IOW wegvalt. Ook blijkt uit onderzoek dat 25% van de IOW’ers in de schulden belandt en 20% noodgedwongen moet verhuizen en/of bij de voedselbank moet aankloppen. ‘Ondanks de krappe arbeidsmarkt zien we dat oudere werknemers buiten hun wil nog steeds lastig aan het werk komen. Door het oplopen van kosten voor levensonderhoud zal dat voor een nog grotere groep zijn. Zonder een inkomensvangnet als de IOW komen veel ouderen met lege handen te staan en in de financiële problemen. Dat is onwenselijk’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Zorg voor een structurele regeling
De IOW is in 2009 ingevoerd als maatregel om de gevolgen van de inkorting van de WW voor oudere werknemers te verzachten. Tijdelijk, vanuit de gedachte dat de achterstand van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt een tijdelijke situatie zou zijn. Nog steeds hebben oudere werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt raken een slechtere arbeidsmarktpositie dan andere groepen werknemers. De IOW zou per 1 januari 2020 aflopen, maar is eerder al verlengd beschikbaar gesteld tot 2024. Het is van belang dat er geïnvesteerd blijft worden om de kansen van oudere werkzoekenden te vergroten, maar de realiteit zal zijn dat het veel 60-plussers niet lukt om aan het werk te komen, hoe graag ze dat zelf vaak ook willen. Voor hen moet de IOW als ultiem vangnet structureel worden.

Petitie
De VCP zet zich samen met FNV en CNV in om de IOW te behouden. Ben je het daarmee eens? Teken dan hier de petitie.

 

 

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws