Menu
De VCP waarschuwt: de toegankelijkheid van de opvang voor kinderen staat onder druk

De VCP is positief over het kabinetsvoorstel om de vergoeding voor de kinderopvang te verhogen naar 96% voor werkende ouders per 1 januari 2025, maar heeft zorgen over de toegankelijkheid van het stelsel voor werkende ouders op dit moment. Naast de personeelstekorten in de kinderopvang, gaat het over kosten voor ouders. De VCP pleit voor een herijking van de maximum uurprijs per 2023 om te voorkomen dat ouders de opvang straks niet meer kunnen betalen.

Herijking kinderopvangtoeslag per 2023
De toegankelijkheid van de kinderopvang, gastouderopvang en BSO staat onder druk door de oplopende kosten voor werkende ouders, dat schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer. Een steeds kleiner deel van de organisaties valt onder de maximum uurprijs waardoor ouders steeds meer zelf moeten betalen waardoor de toegankelijkheid onder druk komt te staan en het risico bestaat dat de arbeidsparticipatie gaat afnemen. Daar komt bij dat de prijzen komend jaar waarschijnlijk flink zullen stijgen vanwege oplopende kosten, soms zelfs tot 40%. De VCP pleit dan ook voor herijking van de maximum uurprijzen, zodat de kinderopvangtoeslag weer in lijn wordt gebracht met de daadwerkelijke kosten, met een goede kostenanalyse. De SER heeft eerder ook al gepleit voor herijking van de maximum uurprijs.

Verlaging maximum uurprijs gastouderopvang
De VCP verzet zich tegen een verlaging van de maximum uurprijs bij de gastouderopvang met € 0,15 vanwege intensivering van toezicht en handhaving. De VCP vindt het onbegrijpelijk dat er dekking wordt gezocht door de maximum uurprijs in de gastouderopvang te verlagen. Zeker nu wordt gewerkt aan een stelselherziening waarbij de vergoeding voor kinderopvang wordt verhoogd naar 96% voor werkende ouders en op termijn 100%. Ouders die gebruik maken van gastouderopvang, in de praktijk veel ouders werkzaam in cruciale beroepen, zullen geconfronteerd worden met hogere kosten. Bovenop de enorme prijsstijging waar ouders nu al mee te maken hebben. De keuze voor kinderopvang of gastouderopvang zou afhankelijk moeten zijn van de individuele situatie en niet gedreven door kosten.

Stelselherziening
De VCP is positief over de stelselherziening, zoals door het kabinet is voorgesteld: een vergoeding van 96% voor werkende ouders. ‘De kosten voor de opvang van kinderen vormt nu een belemmering om meer uren opvang af te nemen en meer uren te werken, met name voor middeninkomens. Netto blijft er vaak te weinig over als een ouder meer gaat werken waardoor andere keuzes worden gemaakt’, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker bij de VCP. Daarbij is wel van belang dat de maximum uurprijs wordt herijkt. Ook is de VCP positief over het rechtstreeks overmaken van het kinderopvangbudget aan de organisaties om correcties achteraf bij ouders te voorkomen. Wel heeft de VCP zorgen over de personeelstekorten en wordt aandacht gevraagd voor de financiële houdbaarheid van het stelsel.

Lees hier de volledige brief van de VCP.

Laatste nieuws

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

30 maart 2023

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

27 maart 2023

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Meer nieuws
Naar boven