Menu

Culemborg, 19 april 2012

Deeltijdopleidingen hoger onderwijs

In een gezamenlijke brief aan de Vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uiten de vakcentrales FNV, CNV en MHP kritiek op het voorstel van staatssecretaris Zijlstra van OCW om voor deeltijdopleidingen vraagfinanciering in te voeren. Ook spreken zij hun zorgen uit over de overbruggingsmaatregel voor deeltijdstudenten, ter compensatie van de langstudeerdersboete.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde staatssecretaris Zijlstra onlangs aan dat de bekostiging van deeltijdopleidingen op de langere termijn wordt afgeschaft. In plaats daarvan introduceert hij een systeem van vraagfinanciering, wat inhoudt dat beurzen beschikbaar worden gesteld aan studenten die een deeltijdopleiding (gaan) volgen, maar dan alleen voor sectoren met een ‘bijzonder economisch en maatschappelijk belang’. De staatssecretaris doelt hierbij op sectoren als de zorg, het onderwijs en economische topsectoren.

De staatssecretaris formuleerde daarnaast een overgangsmaatregel voor langstudeerders in het deeltijdonderwijs. Studenten, die vanwege bijzondere omstandigheden en vanwege problemen als gevolg van ‘studeerbaarheid’ van de opleiding problemen ondervinden, kunnen een beroep doen op het zogenaamde ‘profileringsfonds’ van instellingen in het hoger onderwijs. Onder ‘problemen als gevolg van de studeerbaarheid’ verstaat de staatssecretaris deeltijdopleidingen, die langer duren dan voltijdopleidingen en die niet verkort kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

De vakcentrales maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van dit voorstel voor zowel de kwaliteit van, als de deelname aan het deeltijd hoger onderwijs. De vakcentrales wijzen de voorstellen van de staatssecretaris af, vooral omdat de toegankelijkheid van deeltijdopleidingen die niet voldoen aan het criterium ‘bijzonder economisch en maatschappelijk belang’, ernstig wordt belemmerd. “De deelname van werkenden aan deeltijdopleidingen moet juist worden gestimuleerd en niet afgeremd”, aldus MHP-beleidsmedewerker Hanneke de Geus. “Werkenden die een deeltijdopleiding volgen, zullen vrijwel altijd een opleiding kiezen die voor henzelf de arbeidsmarktpositie versterkt, en dat is nauwelijks goed in te schatten vanachter een bureau op het Ministerie”, aldus De Geus. Ten aanzien van de langstudeerdersmaatregel pleiten de drie vakcentrales nadrukkelijk voor het hanteren van reële studietermijnen, omdat zij principieel van mening zijn dat de langstudeerdersmaatregel niet behoort te gelden voor personen, die een deeltijdopleiding combineren met een reguliere baan.

Download hier de brief

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws