Menu

Op 31 januari jl. hebben de vijf grootste pensioenfondsen hun dekkingsgraad per 31 december jl. bekendgemaakt. De Pensioenfederatie (koepel van pensioenfondsen) publiceert per kwartaal op haar website een overzicht (.pfd) van de dekkingsgraden van de honderd grootste pensioenfondsen van ons land. Uit het overzicht blijkt dat aan het einde van het vierde kwartaal van 2013 de dekkingsgraden van deze pensioenfondsen licht gestegen zijn ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dit is positief.

Toch is het helaas niet alle fondsen gelukt hun financiële positie voldoende te verbeteren tijdens hun hersteltermijn. Hierdoor zullen zij de pensioenen moeten verlagen als uiterste redmiddel om het fonds weer financieel gezond te maken. In sommige gevallen kan er wellicht nog extra bijdrage komen van de werkgever (daar dit mogelijk is).

Pensioenfondsen moesten eind vorig jaar een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,3 procent om aan hun kortlopende herstelplan te voldoen, ter verbetering van hun financiële positie en om niet de pensioenaanspraken te hoeven verlagen. Op basis van deze dekkingsgraad kunnen pensioenfondsen vervolgens berekenen of zij de aanspraken zullen moeten verlagen, gelijk kunnen houden, danwel kunnen indexeren. Als gevolg van de financiële positie van uw pensioenfonds, zal uw pensioenfondsbestuur een besluit moeten nemen over het verlagen, gelijk kunnen houden danwel kunnen indexeren van uw pensioenaanspraak. Dit besluit moet het fonds vervolgens voorleggen aan de toezichthouder De Nederlandsche Bank. Indien er sprake is van een verlaging, dan zult u hierover uiterlijk 1 maart a.s. geïnformeerd worden door uw eigen pensioenfonds en zal de korting worden geëffectueerd per 1 april a.s.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws