Menu
Verantwoord beleggen jongeren

Uitgerekend op de dag dat de Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer ging, boog de denktank van VCP Young Professionals (VCP YP) zich over het thema pensioenen. Doel van de bijeenkomst was om jongeren te informeren over het nieuwe pensioenstelsel én input op te halen bij jongeren. De centrale vraag was: Hoe bereiken we jongeren?

Pensioen is iets voor later

Tijdens de bijeenkomst bleek andermaal dat jongeren pensioen zien als ‘iets voor later’. Ze zijn met andere zaken bezig zoals het vinden van de juiste baan, carrière, het zoeken naar een woning en het stichten van een gezin. Daar komt pensioen dan nog bij, en dat terwijl met het nieuwe pensioencontract de zwaarte van de opbouw juist aan het begin van de carrière komt te liggen. Tijdens de denktank kwam dan ook duidelijk de noodzaak naar voren om jongeren bewust te maken van het belang van pensioen.

Jongeren bewust maken

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door informatie aan te bieden op scholen, een landelijke campagne en informatieverplichting werkgever over pensioen, zo bleek tijdens de bijeenkomst van de denktank. Ook werd aangegeven dat de communicatie beter afgestemd zou moeten worden op jongeren en dat er extra aandacht nodig is voor kwetsbare jongeren. In een vervolgbijeenkomst zullen ook andere thema’s aan de orde komen, zoals keuzevrijheid.

Pensioenlabel

Eerder brak VCP YP al een lans voor een zogeheten Pensioenlabel, dat jongeren in een oogopslag inzicht geeft in de arbeidsvoorwaarde pensioen. De VCP wil hier aandacht voor blijven vragen, ook omdat veel mensen helemaal geen pensioenregeling hebben.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws