Menu
Verantwoord beleggen jongeren

Na de brede informatieve VCP-bijeenkomst over de Wet Toekomst Pensioenen waren vandaag de jongeren aan de beurt. Voor de pensioendenktank van VCP Young Professionals hielden VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer en bestuurder Ruud Stegers een presentatie waarin ze uitgebreid ingingen op de veranderingen in ons pensioenstelsel.

Pensioenlabel

Volgens de VCP-experts komen jongeren er in het nieuwe stelsel in generieke zin er relatief goed vanaf. Dat neemt niet weg dat het goed zou zijn als meer jongeren zich in hun pensioen verdiepen, ook omdat een groot aantal, vooral jonge mensen, helemaal geen pensioenregeling heeft. Een handige tool zou zijn om het door VCP YP ontwikkelde Pensioenlabel voor alle werkgevers verplicht te maken. Daarop kun je in één oogopslag zien hoe goed de arbeidsvoorwaarde pensioen bij een bedrijf is geregeld.

Vormgeving nieuwe stelsel

De Boer en Stegers gingen tijdens de bijeenkomst uitgebreid in op de lange voorgeschiedenis van de Wet Toekomst Pensioenen, die nu voorligt in het parlement en dit jaar door beide Kamers moet worden aangenomen. Daarna zijn de sociale partners en de uitvoerders aan zet om het nieuwe stelsel de komende jaren concreet vorm te geven. Bij de overgang naar het nieuwe stelsel verdienen deelnemers van middelbare leeftijd speciale aandacht. Ook voor hen is een positieve overgang naar het nieuwe stelsel mogelijk, maar zonder goede compensatie loopt deze groep het risico de prijs te gaan betalen. Helaas is compensatie voor deze groep niet geborgd in de wet.

Gesprek aangaan

Een evenwichtige transitie staat of valt straks met goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken hierover en het goed betrekken van alle deelnemers van jong tot oud. De denktank gaf aan dat dat hét moment wordt hen ook goed te betrekken. Dat begint al met nu het gesprek te initiëren hierover op de werkvloer, met meer basiskennis over de eigen pensioenregeling en de meerwaarde daarvan. “Veel jongeren weten nu niet zo goed wat ze er precies van moeten vinden. En ze weten niet wat er precies wordt ingelegd en hoe dat bijvoorbeeld in verhouding staat tot een (vaak ogenschijnlijk hoger) salaris zonder pensioen. Daar zit nog veel onwetendheid, terwijl het wel belangrijk is gezien de gevolgen voor de lange termijn van geen of een inadequaat pensioen”, aldus de denktank.

Verhoging pensioenen

Volgens Stegers zit er veel goeds in het nieuwe stelsel. Doorgaan op de huidige manier is volgens hem niet houdbaar en leidt bovendien tot onbegrip en teleurstelling bij deelnemers. Door de lage rente werd er de afgelopen jaren nauwelijks geïndexeerd. In het nieuwe stelsel – dat werkt met individuele pensioenpotten – is het sneller en vaker mogelijk om de pensioenen te verhogen. Daar staat tegenover dat ze als het economisch tegenzit ook omlaag kunnen.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws