Menu
Digitalisering: positie professional ook onder druk

Professionals moeten zich blijvend ontwikkelen om in te spelen op de veranderende technologische wereld, ook mensen met een hogere opleiding. Dat zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein naar aanleiding van het SER advies Mens en technologie: samen aan het werk. Het advies is deze week aangeboden aan de Tweede Kamer.

Goede uitgangspositie, maar er is nog veel te doen
Uit het advies komt naar voren dat Nederland goed in staat is om te profiteren van de nieuwe ict-ontwikkelingen. Nederland doet veel aan innovatie, heeft een goede concurrentiepositie en een goed functionerende rechtstaat. Ondanks deze goede uitgangspositie is niet gezegd dat digitalisering automatisch leidt tot meer banen. Taken en functies op alle opleidingsniveaus kunnen over de hele linie verdwijnen, dit betekent grote onzekerheid voor professionals.

Investeer in mensen
Volgens Van Holstein is het belangrijk dat werknemers mee kunnen komen met nieuwe technologische ontwikkelingen. ‘Er moet daarom niet alleen worden geïnvesteerd in techniek, maar ook in mensen. Vandaar dat wij pleiten voor een brede Human Capital Agenda, zodat mensen met al hun kennis en kunde duurzaam kunnen worden ingezet. Investering in scholing en ontwikkeling is belangrijker dan ooit.’

Middelbaar opgeleiden
Uit het SER advies blijkt onder meer dat werk zal veranderen doordat taken worden overgenomen door geautomatiseerde systemen. De groep middelbaar opgeleiden wordt daardoor op korte termijn waarschijnlijk het hardst getroffen, omdat hun werk relatief het vaakst kan worden overgenomen door machines of software. Maar ook hoger opgeleiden zoals rechters kunnen ermee te maken krijgen.

Nabije toekomst
Er wordt steeds meer met kunstmatige intelligentie (KI) geëxperimenteerd. Verschillende bedrijven zetten KI in ten koste van werknemers. Dit gebeurt op allerlei niveaus. Ook professionals hebben hier in toenemende mate mee te maken. Daarom wil de VCP juist dat de Human Capital Agenda gericht is op alle werknemers. Daarnaast moeten professionals kunnen meepraten over de invoering van nieuwe technologie en moet er nagedacht worden over de gevolgen van grote tijdelijke werkloosheid. De VCP is van mening dat technologie kansen biedt voor de Nederlandse samenleving en welvaart, maar dit vergt investering van en voor iedereen.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws