Menu
Discussiebijeenkomst Jong Rabo

Leden van Jong Rabo en de VCP hebben op 21 februari met elkaar gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid en contracten. Vanwege de aankomende Tweede Kamerverkiezingen is de discussie over de arbeidsmarkt en dan specifiek over contractvormen weer losgebarsten. VCP-voorzitter Nic van Holstein gaf de boodschap mee dat een contract voor onbepaalde tijd gewoon normaal zou moeten zijn. Bovendien dienen werkgevers in goede en slechte tijden te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers.

Na het pleidooi van Directeur Kennisontwikkeling Rabobank en SER-kroonlid Barbara Baarsma over 5-jaarscontracten en duurzame inzetbaarheid, reageerde Van Holstein dat wat de VCP betreft het normale contract het uitgangspunt dient te zijn. “Onzekerheid, met als mogelijk gevolg uitval, wordt niet opgelost door 5-jaarscontracten. Daarbovenop hebben professionals zelf de motivatie om zichzelf duurzaam inzetbaar te houden. Een 5-jaarscontract is dan dus ook zeker niet de oplossing. Het afschaffen van de fiscale scholingsaftrek is daarentegen funest voor professionals om zichzelf te kunnen ontwikkelen”, aldus Van Holstein.

Na deze introductie konden de aanwezigen stemmen over verschillende stellingen. In eerste instantie gaven zij aan voorstander te zijn van 5-jaarscontracten, maar kregen gedurende de discussie twijfels over de uitvoerbaarheid en negatieve gevolgen. Men gaf tevens aan dat het wel belangrijk is dat de samenleving en arbeidsmarkt op elkaar dienen moeten aansluiten, bijvoorbeeld bij de hypotheekverstrekking. Professionals dienen de ruimte te krijgen om, zonder allerlei belemmeringen, in zichzelf te kunnen investeren.

Tot slot werden de leden van Jong Rabo ook uitgedaagd om binnen Rabobank aan de slag te gaan om ook voor hun belangen op te komen. Zij gaven aan dit al te doen, dit te willen uitbreiden en samen met VCP te overdenken wat daarbij de meest effectieve aanpak is.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws