Menu
Diversiteit bij overheid: kabinet wil gelijke man-vrouwverdeling

Het is positief dat het kabinet toe wil naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in (sub)topfuncties bij overheid en semi-overheid. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het voornemen van het kabinet om in te zetten op meer vrouwen in de top van overheidsorganisaties. Een belangrijke stap voor de kansengelijkheid, aldus VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Betere besluiten

Het kabinet vindt diversiteit van groot belang. Een betere man-vrouwverdeling leidt tot besluiten die meer aansluiten bij wat er in de samenleving leeft. Bij de overheid is de verdeling tussen mannen en vrouwen in de top meer in evenwicht dan in het bedrijfsleven, maar het kabinet wil meer doen vanuit haar voorbeeldfunctie. De hele publieke sector wordt daarom opgeroepen om tot een gelijke verdeling te komen van mannen en vrouwen.

Streefcijfer

Eerder is naar aanleiding van een SER-advies een wet aangenomen met maatregelen voor het bedrijfsleven om tot een betere man-vrouwverdeling te komen. Er geldt nu een quotum van 33 procent van vrouwen voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Voor de overheid volstaat het kabinet nu met een wettelijke verplichting om met een streefcijfer te komen. Mocht over een paar jaar blijken dat overheden onvoldoende vooruitgang boeken, dan zou daar alsnog een quotum kunnen gaan gelden.

Integrale aanpak

De VCP vindt het een goed besluit. “Het is belangrijk dat de overheid ook met maatregelen komt om gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen te versnellen. De vraag is wel of enkel streefcijfers tot het gewenste resultaat gaat leiden”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. Zij wijst erop dat organisaties ook goed naar zichzelf moeten kijken: er kunnen allerlei redenen zijn waardoor vrouwen niet goed doorstromen, zoals stereotypering, het werken in deeltijd en de cultuur van de organisatie. “Wij zijn dan ook voorstander van een integrale aanpak waarbij je je niet alleen richt op de (sub)top maar op alle medewerkers in de hele organisatie.”

EU-regels

Deze week werd bekend dat er ook Europese regels komen voor een vrouwenquotum in het bedrijfsleven. Over vijf jaar moet 40 procent van de raden van commissarissen uit vrouwen bestaan. Landen kunnen ook kiezen voor een quotum van 33 procent, maar dan moet een derde van raden van bestuur en raden van commissarissen bij elkaar opgeteld uit vrouwen bestaan. Volgens minister van SZW Karien van Gennip heeft dit geen gevolgen voor Nederland, omdat er al ambitieuze wetgeving is.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws