Menu
Diversiteit in pensioenfondsen kan beter

De diversiteit in pensioenfondsen is nog niet op het gewenste niveau. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Klijnsma (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de VCP moeten pensioenfondsen ernaar streven divers te zijn samengesteld op basis van leeftijd en geslacht. Deskundigheid moet wel leidend zijn naast het streven naar meer diversiteit.

Afspiegeling van deelnemers
De afgelopen jaren heeft de VCP zich ingezet voor meer diversiteit in pensioenfondsorganen. Volgens de VCP is het van belang dat deelnemers zich herkennen in de bestuurders en vertegenwoordigers van deelnemers in hun pensioenfonds. De VCP onderschrijft de aanbevelingen van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen, die onder meer stelt dat diversiteit voortdurend op het netvlies moet staan van zowel besturen als partijen die bestuursleden voordragen. De VCP roept de bij haar aangesloten voordragende partijen dan ook op de aanbevelingen op te volgen en werk te maken van meer diversiteit in pensioenfondsen.

Pensioenlab
De VCP steunt al jaren het initiatief van de jongerenorganisaties, waaronder de VCP Young Professionals, die in 2011 het Pensioenlab hebben opgericht. Een initiatief om enerzijds jongeren een stem te geven in de brede pensioendiscussie, anderzijds een kweekvijver om jongeren aan te trekken en op te leiden voor een plek in een pensioenfondsorgaan. Daarnaast heeft de VCP meegewerkt aan de totstandkoming van de Code Pensioenfondsen waarin normen inzake diversiteit voor pensioenfondsen zijn opgenomen.

Zie hier (.pdf) de brief voor meer informatie.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws