Menu
Diversiteit neemt toe – maar er blijft werk aan de winkel

De samenstelling van besturen van pensioenfondsen wordt diverser, maar het is nog niet wat het zou moeten zijn. Dat staat in een brief die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De VCP vindt dat pensioenfondsbesturen divers samengesteld moeten zijn. Gelukkig ziet zij bij haar aangesloten organisaties dat hier aan de diverse tafels werk van wordt gemaakt, maar met name voldoende jongeren op de juiste plek krijgen kan een opgave zijn.

Doelstelling

Diversiteit is gestegen – met name meer vrouwen
Uit cijfers over 2019 blijkt dat het aantal jongeren en het aantal vrouwen in pensioenfondsbesturen opnieuw is gestegen. Toch blijven de cijfers achter bij de doelstelling die de sector zichzelf heeft gesteld in de zogeheten Code Pensioenfondsen: ten minste één vrouw en één man, en ten minste één persoon jonger dan 40 jaar en één persoon ouder dan 40 jaar in elk pensioenfondsbestuur. Het aantal vrouwen is vanaf 2014 toegenomen van 53% naar 74% in 2014.

Jongeren

Het aantal jongeren is toegenomen van 27% naar 46%. Bij deze groep blijkt het lastig om aan de streefcijfers te voldoen. De VCP verwacht wel dat het percentage de komende jaren zal toenemen omdat een aantal pensioenfondsen voor jonge aspirant bestuurders plekken hebben vrijgemaakt. Daarnaast wordt er voor meer posities in pensioenfondsorganen en het opleiden van jongeren al jaren hard gewerkt vanuit Pensioenlab. Pensioenlab is opgericht door VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong. Zo bieden zij praktische ondersteuning aan pensioenfondsen en geven zij tips en tricks. Namens VCP Young Professionals is Sacha Heemskerk bestuurder bij Pensioenlab.

Heeft u een vacature in uw pensioenfonds en bent u op zoek naar een jonge bestuurder? Neem dan contact op met Pensioenlab door te mailen aan info@pensioenlab.nl om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 

Laatste nieuws

Position paper VCP voor kabinets(in)formatie

15 april 2021

Position paper VCP voor kabinets(in)formatie

VCP: steunpakket doortrekken en werk maken van herstel

15 april 2021

VCP: steunpakket doortrekken en werk maken van herstel

ZZP

14 april 2021

Automatische pensioenopbouw ZZP’ers: Koolmees moet nu doorpakken

Meer nieuws
Naar boven