Menu
Diversiteit neemt toe – maar er blijft werk aan de winkel

De samenstelling van besturen van pensioenfondsen wordt diverser, maar het is nog niet wat het zou moeten zijn. Dat staat in een brief die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De VCP vindt dat pensioenfondsbesturen divers samengesteld moeten zijn. Gelukkig ziet zij bij haar aangesloten organisaties dat hier aan de diverse tafels werk van wordt gemaakt, maar met name voldoende jongeren op de juiste plek krijgen kan een opgave zijn.

Doelstelling

Diversiteit is gestegen – met name meer vrouwen
Uit cijfers over 2019 blijkt dat het aantal jongeren en het aantal vrouwen in pensioenfondsbesturen opnieuw is gestegen. Toch blijven de cijfers achter bij de doelstelling die de sector zichzelf heeft gesteld in de zogeheten Code Pensioenfondsen: ten minste één vrouw en één man, en ten minste één persoon jonger dan 40 jaar en één persoon ouder dan 40 jaar in elk pensioenfondsbestuur. Het aantal vrouwen is vanaf 2014 toegenomen van 53% naar 74% in 2014.

Jongeren

Het aantal jongeren is toegenomen van 27% naar 46%. Bij deze groep blijkt het lastig om aan de streefcijfers te voldoen. De VCP verwacht wel dat het percentage de komende jaren zal toenemen omdat een aantal pensioenfondsen voor jonge aspirant bestuurders plekken hebben vrijgemaakt. Daarnaast wordt er voor meer posities in pensioenfondsorganen en het opleiden van jongeren al jaren hard gewerkt vanuit Pensioenlab. Pensioenlab is opgericht door VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong. Zo bieden zij praktische ondersteuning aan pensioenfondsen en geven zij tips en tricks. Namens VCP Young Professionals is Sacha Heemskerk bestuurder bij Pensioenlab.

Heeft u een vacature in uw pensioenfonds en bent u op zoek naar een jonge bestuurder? Neem dan contact op met Pensioenlab door te mailen aan info@pensioenlab.nl om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws