Menu
DNB in gesprek met jongeren

VCP Young Professionals is samen met andere jongeren en jongerenorganisaties in gesprek gegaan met president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) en bestuurslid Frank Elderson van de Europese Centrale Bank (ECB). Het doel van de bijeenkomst was om op te halen wat er leeft onder jongeren en welke ideeën er zijn. Het gesprek stond in het teken van de economie van de toekomst én de hoge inflatie.

Zorgen onder jongeren

Al snel werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat jongeren veel onzekerheid ervaren en daardoor vaker naar andere manieren zoeken om vermogen op te kunnen bouwen, zoals crypto, nu een koopwoning voor vele onbereikbaar is. Ook de huurmarkt is onvoldoende toegankelijk voor jongeren. “De woningmarkt is niet het enige probleem. Jongeren beginnen vaak al met een lastige positie vanwege een studieschuld, wat gevolgen heeft voor het kunnen kopen van een woning. Ook worden jongeren vaker geraakt door de flexibele arbeidsmarkt en bouwen zij vaker geen of minder pensioen op. Dit werkt allemaal op elkaar in waardoor jongeren levensfasen uitstellen”, zegt Sacha Heemskerk, bestuurslid VCP Young Professionals. Heemskerk roept dan ook op om vaker over de verschillende dossiers heen te kijken.

Duurzaamheid

Jongeren realiseren zich erg goed als er niet op het juiste tempo aan de klimaatproblematiek wordt gewerkt, dit ernstige gevolgen heeft voor hun eigen toekomst. Ylona Mak, bestuurslid van VCP Young Professionals en Jong Rabo deed de oproep om vooral nu aan de slag te gaan in plaats van er over te praten. “Er wordt echt nog te weinig gedaan in het kader van duurzaamheid. We zullen veel meer moeten samenwerken om de klimaatdoelen te halen”.

Vervolg

De input van deze bijeenkomst wordt gebruikt om gericht onderzoek te kunnen doen en wordt meegenomen in adviezen richting politiek Den Haag over concrete maatregelen. “Het is zeer positief dat deze bijeenkomst is georganiseerd en jongeren de gelegenheid hebben gekregen om hun stem te laten horen”, zegt Heemskerk.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws