Menu

Culemborg, 17 juli 2009

Donner negeert motie Tweede Kamer over deeltijd WW

Volgens de MHP worden de spelregels rondom de deeltijd-WW lopende de wedstrijd gewijzigd. De Stichting van de Arbeid (waar de MHP deel van uit maakt) betreurt het dat minister Donner met de aangepaste regeling voor de deeltijd-WW de motie van de Tweede Kamer naast zich neerlegt om voor bedrijven en werknemers, waar de deeltijd-WW al wordt toegepast, de ‘oude’ regeling te blijven toepassen.

De minister kreeg in het overleg met de Tweede Kamer op 2 juli jl. opdracht van de coalitiepartijen de oude voorwaarden in stand te houden voor bedrijven die nu gebruik maken van de regeling. Minister Donner maakte 14 juli jl. bekend dat hij in de deeltijd-WW nieuwe stijl de restrictie opneemt om de nieuwe en strengere regels voor de regeling ook te laten gelden voor bedrijven die nu al gebruik maken van de regeling. Daarmee negeert Donner de wens van de Tweede Kamer.
De MHP is ontstemd over dit besluit van minister Donner. Bedrijven en werknemersvertegenwoordigers gelet op de oorspronkelijke regeling de afweging gemaakt of, en zo ja in welke mate, van deeltijd-WW gebruik gemaakt zou moeten gaan worden. Als er door de nieuwe regeling opnieuw afgewogen moet worden welk deel van het personeel in deeltijd-WW moet, betekent dat voor die bedrijven en hun werknemers opnieuw onzekerheid en mogelijk ook onrust en ontslag van werknemers.
De MHP roept met de StvdA de Tweede Kamer daarom op om bij de minister aan te dringen op onverkorte uitvoering van de motie.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven