Menu
Driehoek 3D trofee voor Zuyderland ziekenhuis Limburg

Het Zuyderland ziekenhuis krijgt dit jaar de zogeheten Driehoek 3D trofee voor de manier waarop het overleg tussen bestuur, raad van commissarissen en ondernemingsraad de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. De trofee wordt jaarlijks toegekend door de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG), een samenwerkingsverband van SER en Nationaal Register dat zich inzet voor de verbetering van het functioneren van de governance-driehoek. De VCP is partner van AMG.

Vertrouwensbasis

Zuyderland is in 2015 ontstaan uit een fusie en telt meerdere ziekenhuizen in de regio Zuid-Limburg. Juryvoorzitter Pauline van der Meer Mohr sprak tijdens een webinar vol lof over de manier waarop de driehoek bestuur, toezichthouder en OR elkaar weet te vinden. “Er is een stevige vertrouwensbasis op alle niveaus.” Het Zuyderland zelf zei in een presentatie dat er de afgelopen jaren een grote vertrouwensbasis is opgebouwd. Daar plukt het ziekenhuis nu, in tijden van corona, de vruchten van.

Transparantie

Naast Zuyderland waren accountantsorganisatie Alfa en netbeheerder Stedin genomineerd voor de trofee. Juryvoorzitter Van der Meer Mohr zei dat alle drie de kandidaten vol overtuiging laten zien hoe je de driehoek professioneel kunt vormgeven, zodat werknemers in alle transparantie invloed kunnen uitoefenen op de ondernemersstrategie. De Alliantie benadrukte het belang van een goede overlegstructuur en hoe belangrijk het nu is dat banden die in de luwte zijn gesmeed daadwerkelijk werken.

Bundel

De uitreiking van de prijs is onderdeel van het jaarlijkse AMG-congres. Het inhoudelijke deel van het congres is in verband met corona doorgeschoven naar komend voorjaar. Tijdens het webinar werd alvast een inkijkje gegeven in een binnenkort te verschijnen bundel over alle Driehoek 3D-Trofee-kandidaten van de afgelopen jaren en hoe bestuur, toezichthouder en OR elkaar daar weten te vinden.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws