Menu
Duurzaam werken in de circulaire economie

Vandaag heeft de SER het advies “Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen” vastgesteld. In het advies (.pdf) pleit de SER voor een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden op het gebied van circulaire economie. De SER constateert dat circulaire economie kansen biedt aan de Nederlandse economie, maar dat de urgentie hoog is. Met name de afhankelijkheid van Nederland van primaire grondstoffen is zorgelijk.

De circulaire economie heeft ten dele een technologisch karakter, maar sociale innovatie is een belangrijk aspect. Actieve betrokkenheid van bedrijfsleven, werknemers en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de transitieagenda vindt de SER onmisbaar voor een succesvolle uitvoering van de transitieagenda.

De omschakeling naar een circulaire economie vergt de nodige aanpassingen in het overheidsbeleid (wet- en regelgeving, financiële prikkels, communicatie en voorlichting). Ook zijn er uitdagingen en kansen voor de ‘circulaire’ arbeidsmarkt. Zo schetst het advies hiervoor een agenda met zestien onderwerpen, waaronder toekomstige arbeidsmarktbehoeften en aandacht voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De SER pleit er voor deze agenda in het Rijksbrede programma op te nemen. Maar ook in ketens en binnen bedrijven zijn aanpassingen nodig. Het advies gaat bijvoorbeeld in op de rol van werkgevers en werknemers bij innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een circulaire economie.

De VCP kan zich goed vinden in het advies en onderschrijft de urgentie en ambitie. Voor de VCP is het belangrijk dat er aandacht is voor de ontwikkeling en kansen van werkenden. Voor hooggekwalificeerden worden er kansen gezien in de ontwerpfase van producten, ontwikkeling van nieuwe technologieën en op organisatorisch terrein (bv. Sociale innovatie en regiefunctie). Voor vakmensen zijn er werkgelegenheidskansen in onderhoud, reparatie en dienstverlening.

Ook de conclusie dat er geprofiteerd moet worden van kennis- en ervaring van lopende initiatieven, zoalsde Human Capital Agenda’s van de topsectoren sluit aan bij het pleidooi van de VCP om tot een brede Human Capital Agenda te komen. Waarbij investering in scholing en ontwikkeling essentieel is voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws