Menu
Duurzame inzetbaarheid: nieuwe subsidieronde Mdieu-regeling

Sectoren die een analyse willen loslaten op hoe zij vorm kunnen geven aan duurzame inzetbaarheid kunnen daarvoor deze maand weer subsidie aanvragen. Een zogeheten sectoranalyse geeft inzicht in wat een sector nodig heeft om mensen zo lang mogelijk in te kunnen zetten. Het gaat daarbij onder meer om veilig, gezond en vitaal werken.

Pensioenakkoord

De subsidieaanvraag is mogelijk in het kader van de zogeheten MDIEU-regeling, de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. MDIEU vloeit voort uit het Pensioenakkoord dat in 2018 werd gesloten tussen kabinet en sociale partners. Een van de afspraken was toen dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken.

Update

Naast een sectoranalyse is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor een update van een bestaande sectoranalyse waar al eerder subsidie voor was aangevraagd. Een update kan de moeite waard zijn door grote veranderingen die zijn opgetreden sinds het begin van de regeling, denk daarbij bijvoorbeeld aan Covid-19 en de toenemende arbeidskrapte. De subsidie voor een sectoranalyse bedraagt 20.000 euro, die voor een update de helft van dat bedrag.

RVU

Via MDIEU is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanpak van knelpunten in de uitvoering van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Die regeling bestaat al en maakt het mogelijk dat oudere werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd eerder stoppen met werken. Voorwaarde is wel dat sectoren tegelijkertijd óók minimaal 25% van het subsidiebedrag investeren in duurzame inzetbaarheid.

Samenwerking

MDIEU is een vijf jaar durende regeling die loopt tot en met 2025. Er is bij elkaar een miljard euro mee gemoeid. Op basis van de regeling kunnen samenwerkingsverbanden van sociale partners in branches en sectoren een subsidieaanvraag indienen. Ook andere partijen kunnen zich hierbij aansluiten, zoals ondernemingen, O&O-fondsen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws