Menu
Economische zelfstandigheid vrouwen: StvdA maakt balans op

Hoe staat het anno 2021 met de economische zelfstandigheid van vrouwen? Wat is er allemaal bereikt en wat moet er nog gebeuren? Hierover organiseerde de Stichting van de Arbeid op 8 maart een webinar, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Namens VCP Young Professionals leverde Fanny Vuik een bijdrage in de vorm van een pitch.

Zorgtaken

Fanny ging in haar bijdrage in op zorgtaken. Een veelgehoorde opvatting, ook onder jongeren, is dat mannen meer verantwoordelijk zijn voor het gezinsinkomen en vrouwen voor het huishouden en de opvoeding van kinderen. “Dat is zonde, want vrouwen hebben veel kwaliteiten in huis en moeten evenveel kansen krijgen om mee te beslissen als mannen in bijvoorbeeld economische en politieke besluitvorming. Daarom doe ik een oproep aan mannen: deel de zorgtaken.”

Debat

De online-bijeenkomst stond in het teken van zaken als deeltijd, ouderschapsverlof en deelname aan de arbeidsmarkt. Drie leden van de Tweede Kamer, Judith Tielen (VVD), Gijs van Dijk (PvdA) en Hülya Kat (D66), gingen met elkaar in debat. Behalve VCP YP gaven ook de jongerenorganisaties van FNV en CNV en de werkgevers een pitch over dit thema.

Slimme meid

Voor de Stichting van de Arbeid is emancipatie bekend terrein. Dertig jaar geleden publiceerde de Stichting een nota over de economische zelfstandigheid van vrouwen: Vrouw en Arbeid. Tijdens het webinar wordt teruggeblikt op deze nota. De overheid voerde destijds campagne om de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen onder het motto ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws