Menu
Een geslaagd eindevent van Stichting PensioenLab

Het eindevent van PensioenLab was weer een groot succes. “Wij zijn blij dat jongeren ons goed weten te vinden en geïnteresseerd zijn in pensioenen, maar er is nog veel werk aan de winkel om de diversiteit te bevorderen”, zegt Sacha Heemskerk, bestuurslid van Stichting PensioenLab. Tijdens het eindevent hebben jongeren hun adviezen gepresenteerd aan de pensioensector én zijn de diploma’s overhandigd aan de jongeren om aan de slag te gaan als pensioenfondsbestuurder.

Adviezen voor de pensioensector
Dit jaar hebben zes groepen jongeren een advies uitgebracht aan de sector. Ieder groepje heeft een vraagstuk vanuit een andere discipline benaderd, namelijk zzp, transitie, pensioenbewustzijn, communicatie, duurzaamheid en innovatie. Nieuw was dat er diverse instroommomenten waren met verschillende doorlooptijd waardoor we een diverse groep jongeren hebben aangesproken. Voor de tweede keer zijn ook MBO-studenten aan de slag gegaan met een pensioenvraagstuk.

Maak echt connectie
Eén van de adviezen is om in plaats van te zenden, echt connectie te maken met jongeren. Door de aandacht te trekken met een grappig plaatje of een video om bewustzijn te vergoten en daarbij gebruik te maken van kanalen en video’s van bijvoorbeeld influencers waar jongeren actief zijn. Een ander advies is om via e-learning de pensioenkennis bij jongeren te vergroten. Ook werd geadviseerd om een quotum in te voeren om duurzame beleggingen te bevorderen. De panelleden, bestaande uit Klaartje de Boer (VCP), Edith Maat (Pensioenfederatie), Harmen van Wijnen (ABP) en Maurits Daarnhouwer (CACEIS), waren zeer positief over de adviezen. De oproep aan de sector is dan ook: neem de adviezen ter harte en kijk hoe dit in de praktijk concreet vorm kan krijgen! Zie voor een volledig overzicht van de adviezen het visieboek.

Pensioenfondsbestuurders
Ook dit jaar heeft PensioenLab pensioenfondsbestuurders opgeleid, in samenwerking met Nyenrode SPO. Op het eindevent zijn de welverdiende diploma’s uitgereikt. Het was een intensief traject, waarbij 15 jongeren zijn klaargestoomd om aan de slag te gaan als pensioenfondsbestuurder. De SPO-opleiding is door PensioenLab aangevuld met werkbezoeken, masterclasses en een boardroom simulatie. Tijdens het traject lopen de deelnemers stage bij een pensioenfondsbestuur en krijgen zij een mentor toegewezen waar zij terecht kunnen met vragen. “Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd de jongeren zijn en hoe graag zij aan de slag willen als pensioenfondsbestuurder. Het is nodig dat er stappen worden gezet als het gaat om deelname van jongeren in pensioenfondsbesturen. PensioenLab levert zo een belangrijke bijdrage”, zegt Sacha Heemskerk, bestuurslid van Stichting PensioenLab.

Stichting PensioenLab
Stichting PensioenLab is opgericht door de jongerenvakbonden VCP Young Professionals, FNV Jong en CNV Jongeren om jongeren een stem te geven in de pensioendiscussie, de kennis en bewustzijn bij jongeren te vergroten én een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de diversiteit in pensioenfondsbesturen door jongeren op te leiden tot pensioenfondsbestuurder. PensioenLab bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Meer weten? Ga naar www.pensioenlab.nl.

PensioenLab 2

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws