Menu
Een goed pensioen voor iedereen, daar komen wij voor op!

VCP, FNV en CNV hebben bij het Binnenhof een nieuwe protestactie gehouden tegen het pensioenbeleid van dit kabinet. Op weg naar de Ministerraad werden diverse leden van het kabinet worden geconfronteerd met de grote onvrede over het uitblijven van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een goed pensioen voor iedereen, daar komen wij voor op, zei VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Drie locaties
De actie speelde zich af op drie plekken: op het Plein bij de ingang van de Tweede Kamer en bij beide ingangen van het Binnenhof. Bewindslieden, onder wie minister Koolmees van SZW, kregen bij aankomst actiemateriaal en de pensioeneisen van de vakbonden uitgereikt. Onder de aanwezige bonden waren de bij de VCP aangesloten CMHF, ACP, VMHP, KVMO en HZC.

Blokkade
Afgelopen maandag was Den Haag ook al het toneel van pensioenacties. De politiebonden blokkeerden toen de ingang van het ministerie van SZW en het hoofdkantoor van werkgeverskoepel VNO/NCW. De komende weken staan nog meer acties op het programma. Hoogtepunt is een landelijke actiedag op 18 maart.

Pensioeneisen van de vakcentrales
FNV, CNV en VCP hebben het kabinet opgeroepen om structurele toezeggingen te gaan doen op de volgende punten:
1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijdsverhoging nu worden bevroren en de 1 op 1 koppeling worden aangepast.
2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.
3. We eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.
4. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.
5. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook zzp’ers en werknemers met onzekere contracten. FNV, CNV en VCP zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een automatische deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws