Menu
Eerste Kamer stemt in met betaald ouderschapsverlof

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Beide ouders krijgen het recht om 9 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen. Ook heeft de Eerste Kamer ingestemd met een motie om het betalingsniveau dat het kabinet had voorgesteld te verhogen van 50 naar 70% van het dagloon. De VCP is blij met de wet en vindt het positief dat de senaat, mede na aandringen van de VCP, tot een hoger percentage is gekomen. Het vergroot de kans dat vaders een actieve rol zullen spelen in de opvoeding van hun kind.

Betere verdeling zorgtaken

De Wet betaald ouderschapsverlof moet ertoe leiden dat jonge ouders hun zorgtaken beter verdelen en ook dat meer vrouwen zullen toetreden tot de arbeidsmarkt. Nu hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof bij een voltijds dienstverband. Dit is onbetaald, tenzij er in de cao afspraken zijn gemaakt over betaald ouderschapsverlof. De wet die nu door de Eerste Kamer is aangenomen vloeit voort uit een Europese richtlijn. Nederland moet daaraan voldoen.

Hoogte vergoeding

Volgens VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk heeft de nieuwe wet grote betekenis omdat vaders nu vaker thuis kunnen zijn bij hun pasgeboren kind. En vrouwen minder snel als eerste in beeld komen om die zorgtaak op zich te nemen. “Het is uiteindelijk aan de ouders om hierover een besluit te nemen. Een verhoging naar 70% biedt meer mogelijkheden. Dat neemt niet weg dat de beperkte vergoeding voor sommige gezinnen een financieel offer vraagt.” Volgens onder andere de ILO zou het betalingsniveau minimaal 80% moeten zijn om vooral vaders bereid te krijgen het verlof op te nemen.

 

 

Laatste nieuws

Hoge gasprijs: aan welke knoppen kunnen we draaien

14 oktober 2021

Hoge gasprijs: aan welke knoppen kunnen we draaien

Eerste Kamer stemt in met betaald ouderschapsverlof

12 oktober 2021

Eerste Kamer stemt in met betaald ouderschapsverlof

Lancering Geenpensioen.nl

12 oktober 2021

Lancering Geenpensioen.nl

Meer nieuws
Naar boven