Menu
Eerste Kamer stemt in met omstreden wetsvoorstel beperking pensioenopbouw

De Eerste Kamer is op 27 mei jl. met één stem meerderheid akkoord gegaan met de omstreden voorstellen van staatssecretarissen Wiebes en Klijnsma om de fiscale pensioenopbouw fors te beperken. De regering denkt hiermee een bezuiniging binnen te halen van 2,7 miljard. Daarnaast verwacht de regering dat miljarden aan premieverlagingen terug de economie in gaan door onder andere premieverlagingen die zich vertalen in lagere loonkosten voor de werkgever of loonsverhogingen voor de werknemer.

De VCP zal de premie-effecten van deze wet, die ingaat op 1 januari 2015, in samenhang bezien met de premie-effecten van een wetsvoorstel over het Financiële Toetsingskader (FTK), dat op dit moment ter advies bij de Raad van State ligt. Uiteindelijk dient de premie voldoende te zijn om een goed pensioenresultaat te kunnen behalen voor jong en oud. De VCP zal zich er, samen met haar aangesloten organisaties, sterk voor maken dat de loonruimte die nu wordt aangewend voor pensioen, niet beperkt zal worden en in de zakken van werkgevers zal verdwijnen. Deze ruimte moet ten goede blijven komen aan de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de vorm van een hoger loon of door de pensioenregeling financieel gezonder te maken.

Naast deze wet stemde de Eerste Kamer ook in met een novelle, waarin onder andere een nettopensioenregeling wordt geregeld voor de hogere inkomens. Over de invulling van deze regeling zijn onder andere de VCP en het pensioenveld nog in discussie met de departementen.

Als gevolg van deze wet zal niet alleen het ouderdomspensioen worden beperkt en afgetopt op 100.000 euro, ook het partner/nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen zullen in vele gevallen fors lager uitvallen door de nieuwe opbouwpercentages vanaf 1 januari 2015. Deelnemers dienen hierop alert te zijn, aldus de VCP.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws