Menu
Eerste Kamer stemt in met Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De VCP is kritisch over de wet en verwacht dat die niet tot meer balans op de arbeidsmarkt zal leiden. Het betekent onder meer dat het ontslagrecht wordt versoepeld door de cumulatiegrond in te voeren. Voor werkgevers wordt het makkelijker om van een werknemer af te komen. Werkgevers kunnen meerdere ontslaggronden bij elkaar vegen, in plaats van één grond goed te motiveren.

Toename arbeidsconflicten

Voor werkgevers wordt het met de nieuwe wet aantrekkelijker om ontslagprocedures te starten. “Nu worden in de praktijk veel afspraken gemaakt over ontslag tussen werkgever en werknemer. Werkgevers zullen meer procedures gaan starten, met meer arbeidsconflicten tot gevolg. Zowel voor de werkgever als de werknemer is dit een negatieve ontwikkeling”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De onderhandelingspositie van werknemers in het kader van ontslag wordt zo ondermijnd. Het is van belang dat werknemers worden beschermd tegen ontslag. Sommige werkgevers zoeken nu eenmaal uitwegen om werknemers te ontslaan. Het effect is dan mogelijke willekeur en onzekerheid bij werknemers.

Weer terug bij af
De VCP vreest dat in de praktijk de cumulatiegrond de standaardgrond zal worden. “Dan zijn we weer terug bij af”, zegt Van Holstein. Nog maar vier jaar geleden is het ontslagrecht gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (Wwz), die ontslag enkel mogelijk heeft gemaakt wanneer één ontslaggrond volledig (100%) is aangetoond. Daarvoor was ontslag in de praktijk altijd mogelijk, wel stond daar een veel hogere ontslagvergoeding tegenover, de zogeheten kantonrechtersformule. “Nu zal ontslag opnieuw snel worden verleend, alleen nu met een veel lagere ontslagvergoeding, de zogeheten transitievergoeding die ook nog in opbouw wordt beperkt. Er wordt opnieuw afbreuk gedaan aan de positie van werknemers, dat is onacceptabel”, zegt van Holstein.

Reden versoepeling onduidelijk
Bovendien is het volstrekt onduidelijk waarom het ontslagrecht versoepeld moet worden. Ook tijdens de behandeling in de Eerste Kamer zijn hier veel vragen over gesteld. Bij invoering van het huidige ontslagrecht waren er onduidelijkheden en zorgen. Uitspraken van rechters hebben dit verduidelijkt en genuanceerd. De VCP heeft nog meer bezwaren tegen de Wab. Ze heeft de VCP grote moeite met het verrekenen van scholing op de transitievergoeding. Met de Wab wordt het voor werkgevers mogelijk om scholing voor een andere functie bij dezelfde werkgever alsnog te verrekenen met de transitievergoeding.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws