Menu
IMVB

Het afgelopen jaar hebben zich nog eens acht pensioenfondsen aangesloten bij het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Het Convenant IMVB heeft als doel de negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. Er zijn nu 81 pensioenfondsen aangesloten, samen goed voor 1200 miljard euro ofwel 90 procent van het belegd vermogen.

Nulmeting

De partijen hebben een monitoringstool ontwikkeld en een nulmeting verricht, zo staat in de eerste jaarrapportage. Op basis daarvan kan de voortgang komende jaren worden gemeten door de monitoringscommissie. Daarnaast is er een instrumentarium ontwikkeld dat de deelnemende pensioenfondsen helpt bij het toepassen van het convenant in hun beleid en praktijk. Verder lopen er onderzoeken naar twee cases: één in de mijnbouw en een in de palmoliesector.

Inzicht

Binnen het IMVB-convenant werken Nederlandse pensioenfondsen samen met overheid, vakbeweging en maatschappelijke organisaties om duurzaam te beleggen. Een dergelijke brede samenwerking is in de wereld zeer uniek. Gezamenlijk hopen ze meer inzicht te krijgen in mogelijke risico’s van beleggingen op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade en deze te beperken. Ook de VCP heeft het convenant ondertekend.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws