Menu
Eindelijk is er een pensioenakkoord – de uitwerking kan beginnen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het ontwerpadvies voor een nieuw pensioenstelsel formeel vastgesteld. Dat betekent dat het pensioenakkoord, dat begin deze maand door sociale partners en kabinet werd gesloten, nu definitief is. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp zei tijdens de SER-raad dat de VCP met een scherp oog zal waken over de waarborgen en doelen die in het pensioenakkoord zijn geformuleerd. Het SER-advies gaat vooral over het aanvullend pensioen. Een stuurgroep waarin ook de VCP zitting zal nemen, gaat zich met de concrete uitwerking bezighouden.

Kort op de bal
Afgelopen dinsdag spraken de organisaties die bij de VCP zijn aangesloten zich uit voor het akkoord. Wel hebben ze duidelijk de boodschap afgegeven dat alles staat of valt met de verdere uitwerking. “Een ja betekent geen blanco cheque en betekent ook nog geen vertrouwen op voorhand op de uitkomsten”, herhaalde vicevoorzitter Van de Kamp van de VCP. “Onze achterban wil zekerheid voor de werknemers en de gepensioneerden. Wij zullen dan ook kort op de bal zitten bij de verdere uitwerking van het akkoord.”

Toekomstbestendig pensioenstelsel
Volgens de VCP vormt het akkoord een basis voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, dat beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en perspectief biedt op behoud van koopkracht. “Er zijn heldere resultaten geformuleerd die met het nieuwe stelsel moeten worden bereikt “, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. “We zullen bij de uitwerking er nadrukkelijk scherp en kritisch op blijven sturen dat deze resultaten worden gerealiseerd.”

Nieuwe contract
Het nieuwe contract waarover binnen de SER is onderhandeld, is solidair en kent collectieve risicodeling. Allereerst wordt de afgesproken pensioendoelstelling vastgelegd, waarbij vervolgens de premie de daaruit volgende arbeidsvoorwaardelijke toezegging is. Die premie wordt direct omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Het pensioenstelsel blijft uitgaan van een levenslange uitkering.

Geen versobering
Belangrijke uitkomst is dat het stelsel niet mag leiden tot een versobering van het pensioen en kostenneutraal moet uitpakken voor de deelnemers. Verder is afgesproken dat deelnemers compensatie moeten krijgen voor afschaffing van de doorsneesystematiek. Er is afgesproken dat het nieuwe pensioencontract pech- en gelukgeneraties moet voorkomen.

AOW en zware beroepen
Naast het SER-advies werd deze maand met het kabinet een principeakkoord gesloten waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de vertraging van het oplopen van de AOW-leeftijd en vervroegd uittreden voor mensen met een zwaar beroep. In de Tweede Kamer stemde donderdag een meerderheid voor de langzamere stijging van de AOW-leeftijd. Tijdens een debat een dag eerder gaf minister Koolmees aan dat er wat hem betreft een structurele regeling komt waarbij werknemers met een zwaar beroep na 45 dienstjaren met pensioen kunnen.

Lees hier de toespraak van VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp
Lees hier het SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel
Lees hier de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer
Lees hier de Q&A van de VCP over de uitkomst van de pensioenonderhandelingen

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws