Menu
Eindevent Pensioenlab 2015/2016 wederom geslaagd

Op 18 mei jl. was het Eindevent van Pensioenlab 2015/2016. Het Pensioenlab, bestaande uit 65 jongeren, gaven hun eindadviezen over actuele vraagstukken die spelen in de pensioensector. Het pensioenlab is een initiatief van VCP Young Professionals, FNV Jong en CNV Jongeren.

De jongeren van het Pensioenlab hadden zich de afgelopen maanden gebogen over een aantal complexe vraagstukken uit de pensioenwereld. Dit keer gingen de adviezen van het Pensioenlab over: een Europees stelsel, maatschappelijk verantwoord beleggen, vertrouwen hersteld, hoe ziet het pensioenstelsel van de toekomst eruit en hoe beleg je 1300 miljard? In deze flyer (.pdf) kunt u de hoofdlijnen van de adviezen teruglezen. De meer uitgebreide adviesplannen zijn te vinden op www.pensioenlab.nl via de volgende link.

Aankomend jaar zal het Pensioenlab nog eenmaal in de huidige vorm doorgaan. Deze zomer zal opnieuw een wervingsronde van start gaan om een nieuwe lichting enthousiaste jongeren te vinden. Nu al enthousiast? Mail dan alvast jouw contactgegevens en motivatie naar pensioenlab@gmail.com.

VCP voorzitter Nic van Holstein bedankt Derya …. voor haar inzet voor VCP YP en pensioenlab.

Fotograaf: Michel Utrecht

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven