Menu
Verantwoord beleggen jongeren

Vanwege de coronamaatregelen was het eindevent van PensioenLab dit jaar voor het eerst online. Maar ook in die vorm was het eindevent van PensioenLab 2019-2020 weer een groot succes. Jongeren presenteerden vier adviezen aan de pensioensector over thema’s die centraal staan in de uitwerking van het pensioenakkoord. Maak het pensioenakkoord jongerenproof!

De vier thema’s en adviezen

De afgelopen zeven maanden hebben 39 jongeren in vier verschillende groepjes zich vol enthousiasme gericht op de volgende thema’s: de afschaffing van de doorsneesystematiek, de grote verplichtstelling, het imago van pensioen onder jongeren en witte vlekken. Ondanks de coronamaatregelen, waardoor de samenwerking een stuk lastiger werd, zijn er vier goede en interessante adviezen tot stand gekomen. Bekijk hier de advies-video’s en lees hier de adviezen in het visieboek.

Het winnende groepje

De jury, onder wie VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer, heeft The Happy Pension Factory! als winnaar gekozen. Rondom pensioen leven er hardnekkige clichés. Om deze hardnekkige clichés over pensioenen te ontkrachten heeft het winnende groepje de Happy Pension Factory (HPF) bedacht. Een moderne trollenfabriek die geen fake news verspreidt, maar de jongere generatie tussen 20 en 35 jaar op een korte, directe en humoristische manier een realistischer beeld bijbrengt over pensioenen. Met het prijzengeld van 3.500 euro krijgen zij de kans om het idee verder te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

Stichting PensioenLab

Stichting PensioenLab is in 2014 opgericht door de jongerenvakbonden VCP Young Professionals, FNV Jong en CNV Jongeren met als doel de belangen van jongeren in de pensioendiscussie te behartigen. Dit is het achtste jaar op rij dat jongeren van zich laten horen via het Lab. De afgelopen jaren zijn meer dan 30 adviezen uitgebracht en hebben ruim 400 jongeren actief meegedacht over pensioenvraagstukken. Meer weten? Ga naar www.pensioenlab.nl.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws