Menu
Enquête onder or’s en pvt’s over strategische vraagstukken

Ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en duurzaamheid hebben invloed op ondernemingen en leiden tot allerlei strategische vraagstukken. Deze ontwikkelingen gaan steeds sneller en het worden er steeds meer. Hoe gaan ondernemingsraden (or’s) en personeelsvertegenwoordigingen (pvt’s) hiermee om?

Medezeggenschap

Met een enquête onder or’s en pvt’s willen de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap, de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) en Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) dit inventariseren om hier via verschillende activiteiten op in te kunnen spelen.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Klik hier om de enquête in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

 

 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws