Menu
Werkloos

Een concurrentiebeding is in verreweg de meeste gevallen niet op zijn plaats. Daarom moeten de regels op de schop. Dat komt naar voren uit een enquête die de VCP heeft gehouden. De meeste respondenten geven aan het niet terecht te vinden dat ze te maken hebben met een concurrentiebeding. Het belemmert hen in eventuele vervolgstappen in hun loopbaan.

Maatregelen kabinet

Het kabinet doet binnenkort voorstellen om de regels voor het concurrentiebeding aan te passen. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat werkgevers te pas en te onpas een concurrentiebeding van stal halen, zonder dat ze kunnen uitleggen waarom. Ook blijkt uit onderzoek dat een concurrentiebeding steeds vaker wordt toegepast. Een bij-effect is dat het de arbeidsmarkt op slot houdt: mensen durven niet zomaar over te stappen naar iets anders.

Niet terecht

De VCP-enquête laat dit ook zien. Tachtig procent van de respondenten vindt het niet terecht dat er bij hun functie sprake is van een concurrentiebeding. De meesten blijven daarom zitten waar ze zitten, uit angst dat ze bijvoorbeeld een boete moeten betalen. Ze schrijven niet op een andere functie en beginnen ook minder snel voor zichzelf. Een aantal van hen verdient daardoor minder dan anders het geval zou zijn geweest.

Beperking van de duur

93% van de respondenten is voor inperking van het concurrentiebeding en een fors deel pleit voor een combinatie van maatregelen. Voorbeelden die worden genoemd zijn: beperking van de duur van het concurrentiebeding, een compensatieregeling en een motiveringsplicht, zodat de werkgever moet kunnen uitleggen waarom er sprake is van een concurrentiebeding. Ook een beperking van de geografische reikwijdte van het beding wordt genoemd.

Huidige regels houden geen stand

Deze en andere opties liggen ook bij het kabinet op tafel. Volgens een ambtelijke verkenning die eerder dit jaar werd gepubliceerd staat het buiten kijf dat de huidige regels niet vol te houden zijn. In de verkenning wordt een vergoeding als mogelijke optie genoemd, evenals een motiveringsplicht van de werkgever. Afschaffing van de regels is volgens de ambtelijke verkenning geen optie omdat werkgevers dan niet worden beschermd.

Belemmerd

Volgens VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk is het duidelijk dat het kabinet ergens mee moet komen. “Het kan niet zo zijn dat werknemers in hun loopbaan ten onrechte worden belemmerd. Dat is niet goed voor hen en ook niet goed voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Onze enquête laat duidelijk zien dat het roer om moet.”

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws