Menu

Dit artikel is eerder verschenen in het SER Magazine nr. 4 april 2010

Culemborg, 30 maart 2010

De Zeepkist – MHP-bestuurder Eddy Haket

Erop of eronder

Er zijn grote aardverschuivingen in het politieke landschap. De zelfbewuste burger, de kiezer, is op drift geraakt, mede dankzij kennis uit de informatiecultuur, waar bijvoorbeeld Stemwijzer.nl deel van uitmaakt. De gevestigde orde lijkt langzamerhand radeloos, redeloos en reddeloos.

Als de jubilerende SER en de Stichting van de Arbeid hun meerwaarde willen verankeren, is het nu of nooit. De politiek is lamgeslagen. Zij zal zonder draagvlak – een solide vertrouwensbasis – geen antwoord meer hebben op de grote vraagstukken. Juist nu dienen sociale partners moed te tonen door hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze moeten concreet nut en noodzaak van hervormingen bespreekbaar maken en tegelijkertijd aanvaardbare oplossingen aandragen voor onder andere Nederland-Kennisland, de toekomstbestendigheid van de pensioenen en hogere arbeidsparticipatie en –productiviteit.

Laten we voorkomen dat ook de polder op drift raakt. Het afbreken van de dijken om de polder zal alleen verliezers opleveren. We moeten jongeren, zelfstandigen, gepensioneerden, en ook de wereld van internet een plaats geven in de polder. We hebben dat gemerkt bij het AOW-debat, of liever gezegd het AOW-debacle. Als vakcentrale MHP hadden we niet alleen te maken met de belangen van werkgevers en werknemers, maar ook met de uitwerking op toekomstige generaties. We hebben daarom ingezet op flexibilisering. Het incorporeren van de menselijke maat in het maatschappelijk debat in de SER en de StvdA is wat mij betreft de grootste uitdaging, waarvoor wij staan. Door voortaan niet alleen kennis, maar ook invloed te delen. In tegenstelling tot de dames en heren op het Binnenhof hebben de sociale partners elkaar niet uitgesloten. Ondanks het AOW-debacle. Het onderlinge respect is altijd gebleven. Het is nu of nooit, erop of eronder.

Laatste nieuws

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

21 maart 2023

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Meer nieuws
Naar boven