Menu
EU-commissie: kunstmatige intelligentie biedt werknemer kansen

Werknemers moeten de kans krijgen om zich aan te passen aan veranderingen door kunstmatige intelligentie en de mogelijkheid hebben nieuwe kansen te benutten. Dat staat in de langverwachte strategie voor kunstmatige intelligentie die de Europese Commissie heeft gepresenteerd. De commissie trekt extra geld uit voor onderwijs, zowel op het gebied van digitale vaardigheden als voor de ontwikkeling van menselijke vaardigheden zoals kritisch denken en creativiteit.

Advies
De Europese Commissie heeft zich in haar strategie in belangrijke mate laten leiden door een baanbrekend advies over kunstmatige intelligentie (KI) dat vorig jaar naar buiten kwam en waaraan de VCP heeft meegewerkt. Het advies is opgesteld door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en behandelt zaken als de sociaal-economische impact, de juridische en ethische implicaties van kunstmatige intelligentie.

Sociale partners
“De Commissie heeft goed naar ons geluisterd”, zegt Catelijne Muller, VCP-adviseur en opsteller van het EESC-advies. De Commissie ziet in de verdere uitrol van de strategie een belangrijke rol weggelegd voor de sociale partners. Kunstmatige intelligentie overkomt ons niet, stelt de commissie in navolging van het EESC advies. “Het is aan overheden, in dialoog met sociale partners en maatschappelijke organisaties, om gezamenlijk het proces te sturen en zo te garanderen dat de voordelen van kunstmatige intelligentie breed gedeeld worden en dat burgers in staat worden gesteld om de voordelen van deze technologie ten volle te benutten.”

Diepere veranderingen
De Commissie vindt het belangrijk dat ze een volledig beeld krijgt van de diepere sociale veranderingen die kunstmatige intelligentie met zich mee kan brengen. Om dat bereiken wil ze alle relevante maatschappelijke spelers samenbrengen in een EU-brede alliantie. Die krijgt de taak om ethische richtlijnen voor te stellen voor kunstmatige intelligentie, in het kader van de toekomst van onder meer werk, privacy, waardigheid, veiligheid, sociale inclusie, non-discriminatie en transparantie van algoritmes.

Verantwoorde ontwikkeling
“Met dit initiatief pakt Europa ‘global pole position’ voor de verantwoorde ontwikkeling en inzet van kunstmatige intelligentie”, zegt Catelijne Muller. “Ik ben blij met de gebalanceerde benadering van zowel meer investeringen als de aandacht voor de bredere sociaal-economische, ethische en juridische uitdagingen van kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie is een van de speerpunten van de VCP en wij steunen dan ook de oproep van de Europese Commissie aan sociale partners om verder vorm te geven aan wat kunstmatige intelligentie voor ons allemaal betekent. En dat is veel: het gaat niet alleen om economie en werkgelegenheid, maar ook om bijvoorbeeld diversiteit en gender balance in KI-banen.”

Lees hier EU strategie, lees hier  het interview dat het FD had met Catelijne Muller

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws