Menu
Europa moet meer aandacht hebben voor ‘fair mobility’ van werknemers

Op 19 maart vond in Brussel de Tripartite Social Summit (TSS) plaats. Het belangrijkste onderwerp was de bijdrage van sociale partners aan groei en banen. VCP-vice-voorzitter Bob van der Wal was samen met de andere vakcentrales aanwezig.

Deze Europese tripartiete sociale top komt twee keer per jaar bijeen, eenmaal voorafgaand aan de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en eenmaal in het najaar. Het belangrijkste onderwerp van de TSS was de bijdrage van sociale partners aan groei en banen. De Europese Raad lijkt erg de nadruk te leggen op de ‘noodzaak’ van het doorvoeren van essentiële structurele hervormingen door de lidstaten. De drie uitgangspunten van de Jaarlijkse Groeianalyse van de Europese Commissie zijn: groeivriendelijke begrotingsconsolidatie, investeringen en structurele hervormingen. Lidstaten krijgen wel meer ruimte om hun begroting aan te zuiveren, bedrijven krijgen makkelijker toegang tot kapitaal, maar werknemers krijgen minder bescherming op de arbeidsmarkt. Uit de landenrapporten is namelijk gebleken hoe hoog de druk is op lidstaten om structurele hervormingen door te voeren, met name arbeidsmarkthervormingen. De Commissie vinden nationale arbeidsmarkten al gauw veel te rigide.

Ten aanzien van dat laatste vindt de Europese vakbeweging dat ‘doorgeslagen flex’ geen oplossing is. De bestrijding van jeugdwerkloosheid, de toenemende inkomensongelijkheid en de exponentieel toegenomen armoede zijn alle Europese sociale doelstellingen. De Europese vakbeweging vroeg Raadsvoorzitter Tusk en de aanwezige Eurocommissarissen Juncker, Thijssen en Dombrovski daarom niet alleen aandacht te hebben voor groei, maar nu ook maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat groei daadwerkelijk gaat leiden tot meer welvaart en welzijn voor iedereen in Europa. De operaties van de ECB, het investeringsplan van Juncker en structurele hervormingen van de lidstaten zorgen daar niet vanzelf voor.

FNV-vice-voorzitter Catelene Passchier benadrukte namens FNV, CNV en VCP dat groei moet samengaan met echte banen. Een gedeelde Nederlandse inzet: ook minister Lodewijk Asscher en Joke van den Bandt (VNO-NCW) benadrukten het belang van ‘fair mobility’ en noemden het SER-advies Arbeidsmigratie als voorbeeld van het belang van overleg tussen sociale partners.

Samen met Catelene Passchier (FNV) en Maurice Limmen (CNV) bood Bob van der Wal aan Eurocommissaris Thijssen de drievakcentralesbrief over de zogeheten carcinogenenrichtlijn aan. Zij benadrukten daarbij hoezeer de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen op de werkplek nog te wensen overlaat. De Europese richtlijn bevat op dit moment slechts drie bindende grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen. De lijst met minimale beschermingswaarden tegen vijftig kankerverwekkende stoffen ligt klaar, maar de Commissie weigert er vooralsnog iets mee te doen omdat dit tot ‘meer regelgeving’ zou leiden. Ter vergelijking: er zijn 1.600 kankerverwekkende stoffen die op werkplekken circuleren, door bedrijven geregistreerd. Naar schatting worden 30 miljoen werknemers blootgesteld aan hoeveelheden kankerverwekkende stoffen die gezondheidsschade teweegbrengen. Eurocommissaris Thijssen zegde de Nederlandse vakbeweging toe het gesprek op een ander tijdstip voort te zetten.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws