Menu
Europa publiceert ethische richtlijnen kunstmatige intelligentie

Hoe houd je kunstmatige intelligentie ethisch verantwoord? Dat is de kerngedachte van een reeks richtlijnen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd. Bij kunstmatige intelligentie zijn het computers en algoritmen die beslissingen kunnen nemen die impact hebben op ons als mens. Maar als mens wil je er wel zeker van zijn dat die systemen deugen en betrouwbaar zijn. De richtlijnen zijn bedoeld om het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in goede banen te leiden, zodat het verantwoord wordt gebruikt.

Transparantie
De richtlijnen zijn opgesteld door een groep experts die vorig jaar door de Europese Commissie is ingesteld. Catelijne Muller, EU-beleidsadviseur van de VCP, maakt op persoonlijke titel deel uit van de groep. `Betrouwbare kunstmatige intelligentie betekent dat je als mens weet wanneer AI beslissingen voor ons neemt en dat die beslissingen voor ons te verklaren zijn. Transparantie is daarom een belangrijke vereiste van betrouwbare AI.´

Veilig en eerlijk
De expertgroep stelt verder dat AI-systemen veilig moeten zijn en eerlijk. ´Ze mogen niet kwetsbaar zijn voor vijandelijke aanvallen door hackers, en je wilt er zeker van zijn dat er niet gediscrimineerd wordt. In het verleden is het wel eens voorgekomen dat mensen ten onrechte als gevaarlijk werden aangemerkt doordat AI-systeem bevooroordeeld waren op ras of geslacht. Dat moeten we te allen tijde zien te voorkomen. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie moet zowel rechtmatig, als ethisch verantwoord en maatschappelijk robuust zijn.´

Grote betekenis
Volgens Catelijne Muller hebben de ethische richtlijnen grote betekenis. ´Europa zet zich hiermee op de kaart als leider in verantwoorde ontwikkeling, inzet en gebruik AI. De brede en diepe impact van AI op onze samenleving, op ons werk en ons onderwijs, op onze autonomie en privacy, vraagt om een interdisciplinaire en inclusieve benadering, maar gaat verder dan ethiek alleen.´

Milieu
De richtlijnen hebben ook betrekking op terreinen waarover nog minder vaak wordt nagedacht, zoals de impact van AI op de samenleving en het milieu. ´De bredere samenleving en het milieu moeten ook worden beschouwd als belanghebbenden in de levenscyclus van het AI-systeem´, schrijven de experts. ´Duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid van AI-systemen moeten worden aangemoedigd.´

Investeringen
De expert groep telt in totaal 52 leden uit diverse geledingen, waaronder AI-wetenschappers, ethici, juristen, bedrijven, vertegenwoordigers van bedrijven, werknemers, consumenten en gehandicapten. Tegen de zomer zal de Expert groep ook investerings- en beleidsaanbevelingen doen ten aanzien van onder meer onderzoek, regelgeving, werk, educatie en vaardigheden en publieke diensten.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws