Menu
Europabreed advies over kunstmatige intelligentie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) werkt op dit moment aan een Europees advies over kunstmatige intelligentie. Drijvende kracht achter het advies is Catelijne Muller. Zij is lid van het EESC namens de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en voor de EESC rapporteur kunstmatige intelligentie. Eind mei moet de definitieve tekst klaar zijn.

Kunstmatige intelligentie belangrijk thema
Voor de VCP is kunstmatige intelligentie een belangrijk thema, omdat het grote invloed heeft op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In november organiseerde de vakcentrale haar jaarlijkse symposium over dit onderwerp. De VCP vindt het dan ook belangrijk dat het EESC dit oppakt en nu aan een advies over kunstmatige intelligentie werkt. “De verwachtingen van kunstmatige intelligentie zijn groot maar het brengt ook risico’s en complexe beleidsuitdagingen met zich mee. Hoe veilig is het, is het te controleren, wat is de impact op de werkgelegenheid, hoe zit het met ethische vraagstukken zoals waardigheid en autonomie, moeten we bang zijn voor superintelligentie? Om dat soort vragen gaat het”, zegt Catelijne Muller.

Cruciale fase
“We staan op een cruciaal punt voor het bepalen van de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en inzet van kunstmatige intelligentie”, aldus Muller. “Maar daarbij moeten wel alle belanghebbenden worden betrokken. Beleidsmakers en sociale partners, maar ook academici zoals ethici, onderwijsdeskundigen, veiligheidsdeskundigen, ja zelfs filosofen en gedragswetenschappers. Het kennisniveau moet omhoog, en men moet elkaars uitgangspunten begrijpen. Alleen dan kan een gebalanceerd debat worden gevoerd, zonder doemscenario’s of extreme relativering en kunnen we komen tot een duurzame en verantwoorde ontwikkeling en inzet van kunstmatige intelligentie.”

Werkgelegenheid
Met name op het gebied van werkgelegenheid buitelen de deskundigen over elkaar heen. Percentages over baanverlies als gevolg van kunstmatige intelligentie lopen uiteen van 10 tot 50 of zelfs nog meer. Feit is dat vrijwel iedereen in meer of mindere mate in zijn werk geconfronteerd zal worden met kunstmatige intelligentie. Ook, of misschien zelfs juist, gemiddeld en hoger opgeleiden. Denkwerk is op dit moment eenvoudiger te automatiseren dan handwerk.

  

Het EESC is een adviesorgaan van de Europese Unie en bestaat uit vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld van alle lidstaten (werkgevers, werknemers en maatschappelijke organisaties). Het EESC adviseert de grotere EU instellingen (zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement) over wetsvoorstellen. Daarnaast stelt het EESC initiatiefadviezen op over onderwerpen waarvan zij vindt dat deze op de agenda moeten. Kunstmatige intelligentie is een van die onderwerpen.


Catelijne Muller leidde tijdens het VCP-symposium een forumdiscussie over kunstmatige intelligentie.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws