Menu
Europese Commissie spreekt Nederland wederom aan op doorgeslagen flex

Op 22 mei jl. heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen binnen het Europees Semester gepubliceerd. De aanbevelingen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de Europese Raad van regeringsleiders. De VCP heeft met regelmaat haar zorgen geuit over het ‘doorgeslagen flex’ in Nederland. De Commissie geeft Nederland op dit punt dit jaar, net als vorig jaar, een helder signaal.

Barrières voor normale arbeidscontracten aanpakken
De Commissie ziet nog weinig verbeteringen op gebied van ‘doorgeslagen flex’ en beveelt Nederland aan om de barrières aan te pakken om personeel op permanente basis aan te nemen. Hoewel er wat maatregelen zijn genomen, creëert een aantal factoren volgens de Commissie nog altijd een financiële incentive om als zzp’er aan de slag te gaan of om zelfstandigen in te schakelen in plaats van mensen in vaste dienst te nemen, aldus de Commissie. Denk daarbij aan de grote verschillen in de toepasbaarheid van arbeidsrechtelijke regels, fiscale en socialezekerheidswetgeving op vaste werknemers enerzijds en tijdelijke werknemers en zzp’ers anderzijds. Volgens de Commissie kan dit hebben bijgedragen aan de gematigde loongroei in Nederland. Ook waarschuwt de Commissie voor de risico’s voor de houdbaarheid van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, nu zzp’ers vaker niet of onderverzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en oudedagsvoorziening. De visie van de VCP krijgt dus steun: De normale arbeidsovereenkomst moet uitgangspunt zijn, de kosten voor flex moeten hoger worden dan die voor vast en er moet een level-up komen. Ook zzp’ers dienen bescherming te krijgen tegen arbeidsongeschiktheid en een aanvullend pensioen op te bouwen.

Overige aanbevelingen voor Nederland
De Commissie geeft Nederland daarnaast een ‘zachte’ aanbeveling ten aanzien van het pensioenstelsel: “maatregelen te nemen om de tweede pijler transparanter, intergenerationeel billijker en schokbestendiger te maken”. In de SER wordt momenteel gesproken over een toekomstbestendig pensioenstelsel. Ook beveelt de Commissie Nederland aan om overheidsuitgaven prioritair te richten op investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Deze aanbeveling is belangrijk omdat innovatie tot behoud en groei van werkgelegenheid leidt. Ten slotte beveelt de Commissie wederom aan om de schulden van huishoudens te verlagen, met name door afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Het vorige kabinet heeft al een matiging van de hypotheekrenteaftrek ingezet.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws