Menu

Eurocommissaris Thyssen wil de concurrentievervalsing door goedkopere gedetacheerde buitenlandse werkkrachten tegengaan. Hiervoor moet de bestaande detacheringsrichtlijn worden gewijzigd. De VCP vindt dat de oneerlijke concurrentie op de lonen en arbeidsvoorwaarden van buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn moet worden aangepakt.

De huidige detacheringsrichtlijn legt de minimale arbeidsvoorwaarden, zoals minimumloon, vast voor werknemers die tijdelijk in een andere EU-lidstaat aan de slag gaan. Echter deze minimale arbeidsvoorwaarden sluiten niet aan bij andere kosten, zoals cao-lonen, die voor Nederlandse werknemers gelden. Het voorstel van eurocommissaris Thyssen doet een eerste aanzet om dit te wijzigen. Dit sluit aan op eerdere voorstellen van de SER in haar advies over arbeidsmigratie.

Laatste nieuws

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

24 januari 2023

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

18 januari 2023

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

10 januari 2023

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

Meer nieuws
Naar boven