Menu

Eurocommissaris Thyssen wil de concurrentievervalsing door goedkopere gedetacheerde buitenlandse werkkrachten tegengaan. Hiervoor moet de bestaande detacheringsrichtlijn worden gewijzigd. De VCP vindt dat de oneerlijke concurrentie op de lonen en arbeidsvoorwaarden van buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn moet worden aangepakt.

De huidige detacheringsrichtlijn legt de minimale arbeidsvoorwaarden, zoals minimumloon, vast voor werknemers die tijdelijk in een andere EU-lidstaat aan de slag gaan. Echter deze minimale arbeidsvoorwaarden sluiten niet aan bij andere kosten, zoals cao-lonen, die voor Nederlandse werknemers gelden. Het voorstel van eurocommissaris Thyssen doet een eerste aanzet om dit te wijzigen. Dit sluit aan op eerdere voorstellen van de SER in haar advies over arbeidsmigratie.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws