Menu

Eurocommissaris Thyssen wil de concurrentievervalsing door goedkopere gedetacheerde buitenlandse werkkrachten tegengaan. Hiervoor moet de bestaande detacheringsrichtlijn worden gewijzigd. De VCP vindt dat de oneerlijke concurrentie op de lonen en arbeidsvoorwaarden van buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn moet worden aangepakt.

De huidige detacheringsrichtlijn legt de minimale arbeidsvoorwaarden, zoals minimumloon, vast voor werknemers die tijdelijk in een andere EU-lidstaat aan de slag gaan. Echter deze minimale arbeidsvoorwaarden sluiten niet aan bij andere kosten, zoals cao-lonen, die voor Nederlandse werknemers gelden. Het voorstel van eurocommissaris Thyssen doet een eerste aanzet om dit te wijzigen. Dit sluit aan op eerdere voorstellen van de SER in haar advies over arbeidsmigratie.

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven