Menu

Eurocommissaris Thyssen wil de concurrentievervalsing door goedkopere gedetacheerde buitenlandse werkkrachten tegengaan. Hiervoor moet de bestaande detacheringsrichtlijn worden gewijzigd. De VCP vindt dat de oneerlijke concurrentie op de lonen en arbeidsvoorwaarden van buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn moet worden aangepakt.

De huidige detacheringsrichtlijn legt de minimale arbeidsvoorwaarden, zoals minimumloon, vast voor werknemers die tijdelijk in een andere EU-lidstaat aan de slag gaan. Echter deze minimale arbeidsvoorwaarden sluiten niet aan bij andere kosten, zoals cao-lonen, die voor Nederlandse werknemers gelden. Het voorstel van eurocommissaris Thyssen doet een eerste aanzet om dit te wijzigen. Dit sluit aan op eerdere voorstellen van de SER in haar advies over arbeidsmigratie.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws