Menu

Voorafgaand aan de EU-Top van regeringsleiders vond in Brussel de Tripartite Sociale Top plaats. Deze Sociale Top van de Europese Commissie, de Europese Raad en de Europese Sociale Partners vindt tweemaal per jaar plaats. Vanwege het Nederlands voorzitterschap van de EU waren de Nederlandse sociale partners dit keer uitgenodigd om deel te nemen. Het thema van de Top was “a strong partnership for job creation and inclusive growth” en partijen spraken uitvoering over onder meer de impact van de vluchtelingencrisis op de arbeidsmarkten en de uitdagingen rondom digitalisering.

Digitalisering staat hoog op de agenda van de VCP. De digitale revolutie biedt weliswaar economische kansen en mogelijkheden, maar heeft ook schaduwkanten: in hoeverre gaat digitalisering leiden tot het verlies van banen voor professionals? Het Europees beleid richt zich voornamelijk op het bevorderen van digitale basisvaardigheden, maar er is ook aandacht voor digitale ‘hogere’ vaardigheden nodig. In hoeverre holt de digitaliserende arbeidsmarkt het sociale model uit? In veel landen, waaronder Nederland, verdient een groeiend deel van de werkende bevolking zijn geld in de digitale economie, waarbij geen enkele sociale zekerheid of arbeidsrechtelijke bescherming wordt geboden. Deze kanten van de digitale economie zijn tijdens de Top uitvoerig aan de orde geweest.

Voor de VCP is het verder van groot belang dat werknemers de middelen en ruimte krijgen om zich blijvend kunnen ontwikkelen. De huidige digitale revolutie heeft een enorme impact op alle facetten van ons leven, waaronder de manier waarop we werken en waarop bedrijven hun organisaties vormgeven. Dit levert grote fundamentele vraagstukken op ten aanzien van onze arbeidsmarkt en sociale stelsels.

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws