Menu

De Europese Unie werkt momenteel aan een richtlijn om innoverende ondernemingen beter te beschermen tegen industriële spionage en het lekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Eurocadres, waarbij VCP is aangesloten, vindt dat de negatieve gevolgen voor het personeel beperkt moeten worden en de criteria objectief moeten zijn. bijvoorbeeld: het nauwkeuriger definiëren van het begrip ‘bedrijfsgeheim’ en het uitsluiten van zaken van algemeen belang, zoals: milieu en welzijn, of werkzaamheden voor vakorganisaties.

Dat zeer specifieke bedrijfsinformatie, zoals productieprocessen, intellectueel eigendom, klantenbestanden en ledenlijsten moeten worden afgeschermd is volgens Eurocadres begrijpelijk. Maar, in het voorstel van de Commissie wordt het begrip ‘bedrijfsgeheim’ zo breed gedefinieerd dat vrijwel alles door een onderneming als zeer vertrouwelijk kan worden beschouwd. Vooral voor werknemers die over heel wat gevoelige informatie beschikken maakt dit het werken bijzonder moeilijk. Bovendien loopt de wettelijke verantwoordelijkheid door tot na het einde van het dienstverband. Het eenvoudig veranderen van baan zou dan wel eens een riskante stap kunnen worden.

Momenteel liggen er nog drie verschillende voorstellen op tafel: één van de Europese Commissie, één van de Raad van ministers van economische zaken en één van het Europees Parlement. De drie instellingen overleggen in ‘trilogue committee’ om tot een finale versie te komen. De commissie Juridische zaken (JURI) van het Europees Parlement volgde grotendeels de kritiekpunten van Eurocadres en corrigeerde het voorstel op een aantal punten. Momenteel is het nog wachten op de definitieve versie van het overleg in het ‘trilogue committee’.

Eurocadres is de Europese vakbondsfederatie voor kaderpersoneel. De VCP is aangesloten bij deze koepelorganisatie. U kunt voor meer informatie terecht op de website van Eurocadres.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws