Menu
Europese verkiezingen, wat u moet weten

Het Europees parlement heeft de afgelopen jaren steeds meer invloed gekregen. Daarom zijn de Europese verkiezingen zo belangrijk, zegt Catelijne Muller, VCP-adviseur Europese aangelegenheden. “Europa doet ertoe omdat het ons verder brengt, daarom is de VCP ook in Brussel actief en hebben we een scherp oog voor wat daar gebeurt.”

Pulsvisserij en roaming
Het Europees parlement heeft de afgelopen jaren laten zien dat het een politieke factor van belang is. “Denk alleen al aan het Europese verbod op de pulsvisserij. Dat is een besluit van het parlement dat grote gevolgen heeft voor de Nederlandse visserij. Of denk aan gratis roaming, waardoor bellen mobiel bellen in alle lidstaten even duur is. Het afgelopen jaar alleen al behandelde het parlement 350 wetten!”

Welvaart
Juist omdat Brussel er steeds meer toe doet, moeten we de besluiten daar kritisch volgen, zegt Muller. “Het staat buiten kijf dat Europa ons welvaart heeft gebracht. De EU is een zogenoemde interne markt waarbinnen mensen, goederen, diensten en geld vrijelijk kunnen bewegen. We kunnen dus vrij handel drijven en daar moeten we vooral mee doorgaan. Tegelijk moeten we oog hebben voor knelpunten, want die zijn er ook, met name op de werkvloer. Niet voor niets heeft de SER onlangs een advies uitgebracht over de interne markt waarin juist daar aandacht voor wordt gevraagd.”

Sociale rechtvaardigheid
De interne markt moet volgens dit advies dieper en eerlijker worden, met een gelijk speelveld. Op die manier staan we sterker tegenover grootmachten als China en Amerika. Het betekent ook dat het sociaal beleid op orde moet zijn. “Willen we een goed antwoord geven op zaken als migratie, digitalisering en de opkomst van China dan is er meer nodig dan economische groei alleen. Sociale rechtvaardigheid en de bescherming van de werknemer zijn minstens zo belangrijk.”

Grote uitdagingen
Volgens Muller zijn de uitdagingen waarin Europa voor staat zo groot – denk ook aan de Brexit en klimaatverandering – dat alleen gezamenlijk daar een antwoord op te formuleren is. “Het laatste waar we behoefte aan hebben is een Europa dat wordt lamgelegd. Alleen de lidstaten gezamenlijk kunnen de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden. Geen land in Europa kan dat in zijn eentje.”

Tip
Er staat dus veel op het spel bij de Europese verkiezingen, zegt Catelijne Muller. Het is daarom belangrijk dat de kiezer zich goed laat informeren. Wilt u weten wat in de berichtgeving waar is en wat niet, kijk dan bijvoorbeeld op FactCheckEU of Nieuwscheckers (een project van Universiteit Leiden). Kijk hier op de website van de Europese commissie.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws