Menu

Nu geëxperimenteerd gaat worden met het loslaten van het vestigingsplaatsbeginsel en het modulair aanbieden van opleidingen, worden belemmeringen voor werknemers om aan het deeltijd hoger onderwijs deel te nemen weggenomen. De VCP juicht deze experimenten toe, maar is bevreesd dat het experiment vraagfinanciering een kwaliteitsdaling van het deeltijd hoger onderwijs betekent. Bovendien wordt een grote groep werknemers uitgesloten van deelname aan deze experimenten.

Om de kwaliteit te waarborgen roept de VCP in haar reactie (.pdf) op de internetconsultatie het Ministerie OCW op de kwaliteit van de opleidingen zwaarder te laten meetellen bij de kritische succesfactoren bij het experiment vraagfinanciering. Eveneens is het van belang om als maatstaf voor succes de verdringing van het (voltijd) aanbod van opleidingen bij bekostigd onderwijs mee te nemen. De VCP vindt dat de kwaliteit van de opleidingen moet zijn geborgd en de vouchers voor iedereen beschikbaar moeten komen. Het experiment vraagfinanciering sluit namelijk werknemers die al een bachelor of master hebben behaald, uit van het ontvangen van een scholingsvoucher. Hierdoor kan ongeveer een derde van de Nederlandse beroepsbevolking niet deelnemen aan dit experiment. Kwaliteit van de opleidingen en de toegankelijkheid voor alle werknemers zijn voor de VCP onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De VCP vraagt verder aandacht voor het laten deelnemen van werkzoekenden aan de vouchers. Deze doelgroep kan veel baat hebben bij scholing binnen het hoger onderwijs. Dit is gunstig voor de werkzoekenden alsook voor de Nederlandse economie vanwege de vraag naar meer hoger opgeleiden.

Positief is de VCP over het loslaten van het vestigingsplaatsbeginsel voor hogescholen alsook het modulair aanbieden van opleidingen voor werknemers. Echter deze mogelijkheid wordt niet gecreëerd voor universiteiten. Dit is voor de VCP onbegrijpelijk.

De VCP heeft bovendien positief gereageerd op de internetconsultatie op de experimenten leeruitkomsten, accreditatie en de educatieve module. Hierbij heeft de VCP aangegeven dat bij het experiment leeruitkomsten moet worden opgepast dat bij het wegvallen van deeltijdstudenten bestaande voltijd opleidingen niet meer levensvatbaar zijn doordat er te weinig voltijd studenten zijn. De VCP is verder verbaasd over het feit dat het experiment accreditatie alleen toegankelijk is voor het private onderwijs. De gehele reactie op de internetconsultatie experimenten flexibel hoger onderwijs vindt u hier (.pdf).

Bron: De Nationale Beeldbank / Jody86

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws