Menu
Extra geld voor Defensie biedt geen ruimte voor investeringen en innovatie

Veiligheid en internationale stabiliteit is zeker in de huidige tijd van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Volgens de Miljoenennota komt er 300 miljoen euro voor Defensie beschikbaar, echter netto komt er slechts 200 miljoen euro richting Defensie. Dat betekent dat de exploitatie nu op orde gaat komen, maar dat door het gebrek aan vervangingsinvesteringen de exploitatie kosten in de nabije toekomst weer verder zullen oplopen. Op basis van de veiligheidssituatie en de dreiging in onze omgeving is er een andere krijgsmacht noodzakelijk. Defensie heeft te maken met een aantal problemen, maar kan ook voor het bedrijfsleven en economie grote kansen bieden.

Volgens professionals van het VCP Defensie platform komt defensie op de huidige exploitatie 200 miljoen te kort. Voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen van de huidige organisatie is 400 miljoen nodig. In de afgelopen jaren is gebleken dat de huidige afgeslankte organisatie niet werkt. Herstel hiervan zal 500 miljoen op jaarbasis kosten. Een totaal van 1,1 miljard. Defensie krijgt nu netto 197 miljoen erbij, nodig voor de exploitatie. Om weer op hetzelfde niveau te komen als onze Europese partners en eenbetrouwbare bondgenoot te zijn is volgens onze professionals op jaarbasis 2,8 miljard extra nodig. De NAVO eist van Nederland, gezien de internationale situatie, ruim 6 miljard jaarlijks meer. Nederland kan zich alleen verdedigen in bondgenootschappelijk verband. “Risk en burden sharing” zijn hier de gevleugelde woorden. Er is dus nog een lange weg te gaan.

Investeringen in Defensie zijn ook een stimulans voor het bedrijfsleven, technologische instituten en onze economie. Een moderne krijgsmacht beschikt immers over hoogwaardige technologische middelen, zoals cyber, drones, radarsystemen, sensoren en satellieten. Op het gebied van personeel kampt Defensie met problemen. De werving hapert en het irreguliere verloop is te hoog. Het personeelsbestand krimpt daardoor sinds jaar en dag. Perspectief zal het imago fundamenteel verbeteren, de vulling van de organisatie verbeteren, maar ook voor de jongeren kansen bieden. Kansen die niet alleen binnen Defensie liggen, maar met name ook daar buiten. Defensie is de ideale opleidingsplek voor jongeren. Met de kennis, kunde, persoonsvorming en opgedane ervaringen zijn zij zeer geschikt om elders in de maatschappij hun weg te vinden. Bijvoorbeeld bij de politie, bij beveiligingsbedrijven, in de techniek of op geneeskundig gebied kunnen zij uitstekend participeren.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws