Menu
Sociale zekerheid

Het kabinet doet er goed aan de steunmaatregelen te verruimen, maar er blijven ook zorgen. “De gevolgen van coronacrisis worden steeds ernstiger, denk aan mensen die opeens thuis zitten en hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Dat probleem wordt steeds urgenter. Individueel komen mensen in de knel wanneer ze werk en inkomen kwijtraken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Steun is bittere noodzaak, ook in de strijd tegen de oplopende werkloosheid. Als vakcentrale blijven we hierover met het kabinet in gesprek.”

Vaste lasten

Het kabinet kondigde vandaag onder meer aan de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) te verruimen, ook komt er eenmalige steun voor de horeca. Door de beperkende maatregelen hebben steeds meer bedrijven en werkenden moeite het hoofd boven water te houden. De maatregelen vormen een aanvulling op al bestaande steunpakketten, zoals de loonkostenvergoeding NOW.

Professionals

Het kabinet wil in kaart brengen hoe ondersteuning door inzet van extra mensen in de zorg, het onderwijs en handhaving gestalte kan krijgen. In deze sectoren is werkdruk sterk opgelopen. “Hoe meer mankracht hoe beter. Hopelijk kan dit verlichting bieden voor de professionals in die sectoren. Het is wel zaak om zo’n maatregel op de juiste manier in te vullen en dat het bijvoorbeeld niet leidt tot verdringing van werkgelegenheid. Het is zeker geen oplossing voor al langer lopende arbeidsvoorwaardelijke kwesties, zoals structurele werkdruk”, zegt de VCP-voorzitter.

Zorgen quarantaine, sneltesten

De VCP wil meer aandacht voor werknemers die in verband met corona in quarantaine moeten. “Gezondheid van de werknemer en de werkvloer gaat voor alles. Werknemers die mogelijk besmet zijn moeten thuis blijven zolang er niet is getest. Ze mogen niet onder druk worden gezet om toch aan het werk te gaan. Ook moet het loon worden doorbetaald. Het is van belang om snel te kunnen testen, zodat werknemers zodra het veilig is zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen”, aldus Nic van Holstein.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws