Menu
Fabian Ouwehand lid van adviesorgaan VO van ABP

Pensioenwoordvoerder Fabian Ouwehand van VCP Young Professionals is gekozen tot lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van ABP, het pensioenfonds voor mensen die werken bij de overheid en in het onderwijs. Voor de recente VO-verkiezing stond Fabian op de lijst van vakorganisatie CMHF, aangesloten bij de VCP. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Invloed

Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur van ABP advies en beoordeelt elk jaar of het zijn werk goed heeft gedaan. Als lid van het VO hoopt Fabian meer invloed uit te oefenen op het beleggingsbeleid en de dienstverlening van het ABP. “Het pensioenfonds betrekt zijn deelnemers daar in mijn optiek niet voldoende bij, terwijl het om belangrijke onderwerpen gaat.” Hij spreekt van een ‘uniek moment’ met een nieuw pensioenstelsel om kritisch mee te kunnen denken over de uitvoering van pensioenbeleid van ABP.

Relevantie

Fabian is deelnemer van ABP door zijn functie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar hij zich onder meer bezighoudt met de financiën van de politie. “In mijn werk heb ik ook te maken met de gevolgen van pensioenonderwerpen. Op dit moment speelt er veel rond ons pensioen, denk alleen al aan de nieuwe pensioenwet. Daarom is het zaak om mee te praten, juist nu. Want als je niet meepraat, dan wordt over je besloten.”

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws