Menu
Fabian Ouwehand nieuwe pensioenwoordvoerder VCP YP

Fabian Ouwehand is aangesteld als nieuwe pensioenwoordvoerder bij VCP Young Professionals. In die functie behartigt hij de pensioenbelangen van jongeren. Een eerste kennismaking.

Impact

Voor Fabian Ouwehand is het pensioenwoordvoerderschap van VCP Young Professionals bijna een principekwestie. Juist nu er een nieuw pensioenstelsel in de maak is, is het zaak om als jonge professional aan tafel te zitten en mee te praten. “We hebben nu wel een Pensioenakkoord maar dat is nog niet volledig uitgewerkt. Het venijn zit toch vaak in de details. Er worden nu principekeuzes gemaakt, die allemaal impact kunnen hebben op jongeren. Denk daarbij aan zaken als herverdeling, kosten en risico’s. Alleen daarom al moet de stoel van pensioenwoordvoerder altijd worden bezet.”

Eerlijke kansen

Ouwehand studeerde bestuurskunde en economie, werkte bij diverse ministeries en is nu verbonden aan Justitie en Veiligheid, waar hij zich onder meer bezighoudt met de financiën van de politie. In die functie heeft hij ook te maken met pensioenonderwerpen, waaronder vroegpensioen. Naast zijn baan is hij vrijwilliger bij een van de organisaties die bij de VCP en VCP YP zijn aangesloten: stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM), waar hij secretaris is in het bestuur. “SWOM gaat uit van het principe dat iedereen iets kan, dat vind ik een waardevol principe.”

Hoe zou jij jezelf willen omschrijven?
“Ik zou mezelf sociaal gedreven willen noemen. Ik kom uit wat je noemt een doorsneegezin, kon goed leren waardoor ik kon gaan studeren. Tegelijk realiseer ik me dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor iemand zich niet kan ontplooien: een beperking, een verkeerde afslag. Ik vind het belangrijk dat mensen eerlijke kansen krijgen.”

Hoe zou jij de positie van jongeren nu kenschetsen?
“Veel jongeren hebben te maken met toenemende onzekerheid. Toen ik op de wereld kwam, zei iedereen: onze kinderen zullen het beter hebben. Dat is nu helemaal niet meer zo. De latere jaren negentig waren nog crisisloos, maar sinds de aanslagen van 11 september 2001, de financiële crisis van 2008 en later en nu corona is dat beeld flink omgeslagen. Bij zekerheid hoort ook een goede oude dag maar veel jongeren zijn daar nauwelijks mee bezig.”

Waarom heb je voor VCP YP gekozen?
VCP YP wordt gedreven door een domeinoverstijgende visie op de belangen van jongeren. Deze richten zich niet alleen op werk, maar ook op zorg, onderwijs en de wijze waarop je het leven van jezelf en omgeving inricht. Exact hetgeen waar ik met SWOM de afgelopen jaren aan heb gewerkt.

Daarnaast spreekt de toon gericht op inhoud en argumentatie mij zeer aan. Op die manier kun je als jongerenorganisatie een consistent geluid laten horen. Ik hoop dat er in de toekomst meer zal worden nagedacht over pensioen vanuit het perspectief van jongeren. Rond pensioen hangt vaak een wat grijze deken omdat het al snel gaat over AOW en de tweede pijler, iets waarvoor mensen zich pas vaak op latere leeftijd gaan interesseren. Maar voor jongeren is pensioen net zo relevant. Ik hoop vanuit mijn functie een stukje eigenheid te kunnen inbrengen bij jongeren en dat interesse in je pensioen steeds meer gemeengoed wordt.”

 

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws