Menu

Culemborg, 16 april 2012

Fiscale kilometervergoeding veel te laag

Werknemers leggen al jaren geld toe op de kilometers die ze maken voor de baas. Gezien de steeds oplopende prijzen aan de pomp zou de kilometervergoeding volgens berekeningen van de MHP eigenlijk vijf cent hoger moeten liggen.

Op het Catshuis wordt gesproken over de beperking van de fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding (momenteel nog 19 cent). In 2004 is besloten de fiscale kilometervergoeding te beperken van 28 cent naar 18 cent, met het argument dat voortaan alleen nog de variabele onkosten worden vergoed. Sinds 2004 is alleen in 2006 de vergoeding verhoogd naar 19 cent. In de tussentijd is het autorijden vooral onder invloed van de brandstofprijzen duurder geworden, terwijl de fiscale kilometervergoeding ondertussen niet is aangepast. Volgens berekeningen van de MHP had de kilometervergoeding al 24 cent moeten bedragen als rekening was gehouden met de gestegen brandstofkosten. De werknemer die met de auto rijdt, loopt daardoor 5 cent per afgelegde kilometer mis. De gemiddelde werknemer moet hierdoor ruim 350 euro netto per jaar bijleggen. Er is dus geen enkele aanleiding om de fiscale kilometervergoeding nog verder te verlagen, omdat door het niet indexeren van de kilometervergoeding werknemers nu al geld moeten toeleggen op het woon-werkverkeer. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de fiscus en de werkgevers. In totaal gaat het dan om een bedrag van ruim 1 miljard euro per jaar.

Ontwikkeling brandstofprijzen sinds 2004

Op 1 januari 2004 is de fiscaal onbelaste kilometervergoeding naar beneden bijgesteld van € 0,28 naar € 0,18 per kilometer. Destijds heeft de politiek besloten alleen nog de variabele kosten van het autorijden door te berekenen in de kilometervergoeding en niet meer de integrale kostprijs. Tussentijds is de fiscale kilometervergoeding alleen in 2006 verhoogd, namelijk naar € 0,19. De brandstofprijzen zijn sinds 1 januari 2004 sneller gestegen dan de gemiddelde inflatie. In het volgende schema staat weergegeven hoe de brandstofprijzen zich in de periode 1 januari 2004 – 1 januari 2012 hebben ontwikkeld.

De huidige literprijzen bedragen zelfs ruim € 1,85, € 1,50 en € 0,80 (gemiddeld € 1,38).

Actuele kilometervergoeding

Sinds 2004 is de onbelaste kilometerprijs gebaseerd op de variabele kosten. Deze laatste kosten bestaan enerzijds uit brandstofkosten en anderzijds uit een deel van de onderhoudskosten (reparatie- en slijtagekosten). Van de variabele kosten bestaat ongeveer 65% uit brandstofkosten (bron: ANWB).

Als de fiscale kilometervergoeding jaarlijks geïndexeerd was aan de hand van de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de onderhoudskosten, dan zou de fiscale kilometervergoeding met ingang van 1 januari 2012 € 0,24 bedragen ((1,437 x 65% + 1,137 x 35%) x € 0,18).

Individuele voorbeelden

Een gemiddelde werknemer woont 20 kilometer van zijn of haar werk. Uitgaande van vier dagen reizen per week en zes weken vrije dagen per jaar, betekent dit dat een gemiddelde werknemer die met de auto reist, momenteel netto € 352 per jaar misloopt (ofwel ruim 1% koopkracht bij een inkomen van anderhalf maal modaal): 44 weken x 4 dagen x 40 kilometer x 5 cent.

Als een werknemer daarnaast bovendien zakelijke kilometers maakt, zal deze nog extra moeten bijleggen. Bij 1.000 kilometer per maand is dat netto € 600 per jaar. In totaal zou dat € 952 euro per jaar schelen (ofwel 3% koopkracht).

Om welk totaalbedrag gaat het ?

Volgens recente gegevens reizen ongeveer 4 miljoen werknemers met de auto. Bij een gemiddelde afstand voor het woon-werkverkeer van 20 kilometer, wordt er door ruim 20 miljard kilometer aan woon-werkverkeer afgelegd. In totaal lopen ze daarmee een bedrag mis van ruim € 1 miljard netto. Als daarnaast 10% van hen ook zakelijk reist (met een gemiddelde van 500 kilometer per maand), komt daar nog een bedrag van € 120 miljoen bij.

Bekijk ook het artikel in de Telegraaf van 16 april 2012

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws