Menu
Werknemer

Een flexibele baan is lang niet altijd een garantie voor doorstroom naar een vast contract. Die conclusie trekt de VCP uit een rapport van het CBS over flexibele arbeidsrelaties. Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein laat het onderzoek zien dat veel mensen in de flexibele schil weinig kans maken op een vast contract. Een vast contract zou wat de VCP betreft de norm moeten zijn.

Crisisjaren

Van de werknemers die in de periode 2010-2012 geen werk meer hadden na een flexibele arbeidsrelatie, bleef 46,5 procent in de vier jaar daarna zonder werk, hetzij met of zonder een uitkering, zo meldt het CBS. Dat geldt vooral voor vrouwen, personen met een westerse migratieachtergrond en mensen van 45 tot 55 jaar. Na het uitbreken van de economische crisis vertoonde het aantal vaste contracten jarenlang een dalende lijn.

Loopbaan

Van de onderzochte werknemers had 15,4 procent na verloop van vier jaar een vaste baan, 8,6 procent volgde een opleiding en 29,5 procent was weer werkzaam in een flexbaan. Het CBS heeft gekeken naar de loopbaantrajecten van bijna 250 duizend werknemers van 18 tot en met 60 jaar, die in 2010 instroomden in de flexibele schil.

Laatste nieuws

Voorzitter SER Jongerenplatform benoemd tot Kroonlid

27 maart 2020

Voorzitter SER Jongerenplatform benoemd tot Kroonlid

Bericht van onze voorzitter

27 maart 2020

Bericht van onze voorzitter

cpb ramingen economie

26 maart 2020

Werkgelegenheid en bedrijvigheid overeind houden waar dat kan

Meer nieuws
Naar boven