Menu
flexibilisering

Nederland moet concrete stappen zetten om de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt een halt toe te roepen. In plaats daarvan moeten er duurzame arbeidsrelaties komen die werkenden bescherming bieden. Dat schrijven de vakcentrales VCP, FNV en CNV in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat over de recent verschenen rapporten van de WRR en de commissie Borstlap over de toekomst van werk.

Economische koek

De vakcentrales schrijven dat nu het moment is om het tij te keren en dat de rapporten van de WRR en Borstlap daar duidelijk toe aanzetten. Door de doorgeslagen flexibilisering krijgen werkenden minder bescherming en ontvangen ze een kleiner deel van de economische koek. De sociale samenhang wordt aangetast en bedrijven hebben weinig prikkels tot echte innovatie. Er komt een moment dat Nederland niet meer terug kan, daarom moeten we snel in actie komen, schrijven de vakcentrales in de brief.

Interne flexibiliteit

Het eenzijdig kunnen aanpassen van arbeidsvoorwaarden door de werkgever en het vrijwel volledig schrappen van de ontslagbescherming zoals de commissie Borstlap voorstelt, is wat de vakbeweging betreft volstrekt buiten de orde. Het heeft weinig zin onzeker werk te verplaatsen van onzekere arbeidscontracten naar de ‘duurzame arbeidsrelatie’. Zulke maatregelen verzwakken de positie van werkenden aanzienlijk. Deze voorstellen zijn strijdig met de noodzaak om werkenden meer grip op werk en leven te geven, zoals door de WRR wordt bepleit. “Klassieke manieren om interne flexibiliteit te organiseren zijn op sommige plekken op de achtergrond geraakt door de enorme vlucht die externe flex kon nemen. Er is veel mogelijk door in de (collectieve) arbeidsovereenkomst afspraken te maken en dit gebeurt ook al op veel plaatsen”, zegt VCP-voorzitter Nic Van Holstein.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws