Menu
Flexibilisering slaat door, zegt ook WRR

De VCP kan zich in grote lijnen vinden in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de arbeidsmarkt. Volgens de WRR kan teveel flexibilisering nadelig uitpakken voor het ‘verdienvermogen’ van de Nederlandse economie als er minder aan scholing en innovatie wordt gedaan. Bovendien kan flexibilisering leiden tot onzekerheid en stress. Nergens in Europa zijn zoveel zzp’ers en tijdelijke contracten als in Nederland.

Binnen de perken houden
Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein zou een gewoon arbeidscontract het uitgangspunt moeten zijn omdat dat de beste garantie biedt op werk en inkomen. ‘Doe dus normaal, zou ik zeggen.’ Voor zzp’ers zouden dezelfde uitgangspunten moeten gelden als voor werknemers. ‘Het is zaak om misbruik en schijnconstructies tegen te gaan. Denk daarbij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers.’

Symptoom
Volgens Van Holstein slaat de flexibilisering door en is het een symptoom van de zogeheten race naar de bodem: het moet allemaal goedkoper, onder invloed van zaken als globalisering en toenemende concurrentie. Dat flexibilisering in die zin onontkoombaar is zoals de WRR stelt, gaat er bij de VCP-voorzitter niet in. Flexibilisering kan wel een middel zijn om zaken als ziekteverzuim of een piek in de productie op te vangen.

Samenhangende visie arbeidsmarkt
Volgens Van Holstein wordt de verleiding voor werkgevers steeds groter om met zzp’ers in zee te gaan, omdat ze zo zelf minder risico lopen en goedkoper uit zijn. De VCP pleit voor een samenhangende visie op de arbeidsmarkt, waarbij het uitgangspunt is dat mensen naar stabiliteit en zekerheid zoeken. En meer specifiek: professionals willen in eerste instantie hun vak goed uitoefenen, waarbij zekerheid over werk en inkomen van belang is.

Voor het complete WRR-rapport, klik hier.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws