Menu
Flexibilisering slaat door, zegt ook WRR

De VCP kan zich in grote lijnen vinden in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de arbeidsmarkt. Volgens de WRR kan teveel flexibilisering nadelig uitpakken voor het ‘verdienvermogen’ van de Nederlandse economie als er minder aan scholing en innovatie wordt gedaan. Bovendien kan flexibilisering leiden tot onzekerheid en stress. Nergens in Europa zijn zoveel zzp’ers en tijdelijke contracten als in Nederland.

Binnen de perken houden
Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein zou een gewoon arbeidscontract het uitgangspunt moeten zijn omdat dat de beste garantie biedt op werk en inkomen. ‘Doe dus normaal, zou ik zeggen.’ Voor zzp’ers zouden dezelfde uitgangspunten moeten gelden als voor werknemers. ‘Het is zaak om misbruik en schijnconstructies tegen te gaan. Denk daarbij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers.’

Symptoom
Volgens Van Holstein slaat de flexibilisering door en is het een symptoom van de zogeheten race naar de bodem: het moet allemaal goedkoper, onder invloed van zaken als globalisering en toenemende concurrentie. Dat flexibilisering in die zin onontkoombaar is zoals de WRR stelt, gaat er bij de VCP-voorzitter niet in. Flexibilisering kan wel een middel zijn om zaken als ziekteverzuim of een piek in de productie op te vangen.

Samenhangende visie arbeidsmarkt
Volgens Van Holstein wordt de verleiding voor werkgevers steeds groter om met zzp’ers in zee te gaan, omdat ze zo zelf minder risico lopen en goedkoper uit zijn. De VCP pleit voor een samenhangende visie op de arbeidsmarkt, waarbij het uitgangspunt is dat mensen naar stabiliteit en zekerheid zoeken. En meer specifiek: professionals willen in eerste instantie hun vak goed uitoefenen, waarbij zekerheid over werk en inkomen van belang is.

Voor het complete WRR-rapport, klik hier.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws