Menu
Flexibilisering slaat nog verder door: ultraflex

Door het verlengen van de proeftijd zal de onzekerheid voor werknemers enorm toenemen. Daarvoor waarschuwt de VCP in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van SZW, deze week. Ook de Raad van State is zeer kritisch en adviseerde zelfs om de proeftijd niet op te nemen in het wetsvoorstel. Het is een ondoordacht plan.

Meer onzekerheid
Minister Koolmees heeft voorgesteld om de proeftijd bij een vast contract te verlengen van twee naar vijf maanden. Een proeftijd is bedoeld als een redelijke kennismakingsperiode tussen werkgever en werknemer. Daar past een korte periode bij, geen vijf maanden. Tijdens de proeftijd kunnen werknemers nagenoeg om iedere reden direct ontslagen worden. “Zij leven straks volledig in onzekerheid. Een proeftijd van vijf maanden schiet zijn doel voorbij. Het is onduidelijk waar dit een oplossing voor is. Werkgevers die meer tijd nodig hebben geven vaak eerst een tijdelijk contract. Maar zelfs een tijdelijk contract geeft de werknemer meer zekerheid dan de verlengde proeftijd. Zelfs de aanzegging kan zo ontlopen worden”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Werknemers hebben gewoon behoefte aan zekerheid bij een nieuwe baan. Werknemers zullen minder snel van baan wisselen wanneer zij geconfronteerd worden met een langere proeftijd.

Wegwerpartikel
De VCP ziet misbruik op de loer liggen. “Een nieuwe variant op flexibele arbeid is geboren. De verlengde opzegtermijn is ultraflex. Werknemers kunnen straks een wegwerpartikel worden. Het kabinet neemt maatregelen om nulurencontracten en payrolling te reguleren, maar introduceert zo tegelijkertijd ultraflex. Werkgevers kunnen werknemers straks vrijblijvend vijf maanden gebruiken voor tijdelijke klussen. De wettelijke aanzegging bij een tijdelijk dienstverband kan zo zelfs ontdoken worden. Tijdelijk zonder enige duurzaamheid , terwijl werknemers behoefte hebben aan zekerheid op het gebied van werk en inkomen. Het is gewoon een ondoordacht plan”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Cumulatiegrond
De VCP is zeer kritisch over het wetsvoorstel WAB dat leidt tot meer onzekerheid voor werknemers. Dat komt ook doordat werkgevers voortaan meerdere onvoldragen redenen kunnen aanvoeren om iemand te ontslaan, de zogeheten cumulatiegrond. Nu is ontslag alleen mogelijk als een ontslaggrond volledig is aangetoond.

Voorbeeld
Professionals in verschillende sectoren, zoals het onderwijs en de zorg, staan onder hoge werkdruk. Door werkdruk vallen medewerkers uit. De werkgever moet deze uitval opvangen. De verruiming van de proeftijd biedt voor hem een uitkomst. Zo kan hij telkens wanneer een medewerker uitvalt voor vijf maanden een nieuwe frisse medewerker inzetten en loopt hij geen risico’s zoals arbeidsongeschiktheid waardoor hij het salaris zou moeten doorbetalen.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws